środa, 12 września 2018

KLASA 7 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU - DZIAŁ 1

1. Wymienić kilka dziedzin biologii.
2. Wymienić i opisać cechy żywego organizmu.
3. Rozróżnić próbę kontrolną i badawczą.
4. Pojęcia: komórka, tkanka.
5. Elementy budowy i ich funkcje komórek: roślinnej, zwierzęcej, grzybowej i bakteryjnej.
6.Układy narządów człowieka i ich funkcje.
7. Podział tkanek zwierzęcych i ich funkcje.
8. Budowa komórki nerwowej.
9. Porównanie budowy i funkcji tkanki mięśniowej.
10. Budowa krwi.

KLASA 7 - TKANKI

POWTÓRKA Z TKANEK

poniedziałek, 21 maja 2018

KLASA 7 - ZADANIE DODATKOWE NUMER 3

Zadanie dodatkowe dla osób chętnych - na ocenę - dla klasy: VIIa

1. Co trzeba wykonać?
    "Rozprawka" :)

2. Jaki temat pracy?
 
   Szczepienia w Polsce.

3. Co praca obowiązkowo musi zawierać?
 
Wyszukanie informacji dotyczących szczepień:
 - co to jest szczepionka
- jak działają szczepionki
- krótko o szczepieniach w Polsce  - kiedy i na co?
- odniesienie się do tego jak jest na świecie
- nieszczepienie - prawo  w Polsce
Koniecznie źródła tekstu i grafiki!

4. Do kiedy można oddać pracę?
    Do 30.05.2018 - jest to termin nieprzekraczalny.

5. Jaką ocenę można otrzymać?
    Ocena celująca o wadze 2.

KLASA 7 - ZADANIE DODATKOWE NUMER 2

Zadanie dodatkowe dla osób chętnych - na ocenę - dla klasy: VIIa

1. Co trzeba wykonać?
    Plakat - format A3

2. Jaki temat pracy?
    Odnawialne źródła energii.

3. Co praca obowiązkowo musi zawierać?
Informacje:
- co to jest
- największe źródła
'- koszty z tym związane
- kraje które najwięcej inwestują
- jak się "sprawa" ma w Polsce ....
Koniecznie źródła tekstu i grafiki!

4. Do kiedy można oddać pracę?
    Do 30.05.2018 - jest to termin nieprzekraczalny.

5. Jaką ocenę można otrzymać?
    Ocena celująca o wadze 2.