wtorek, 9 stycznia 2018

KLASA 5 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU Z DZIAŁU 4 - NIZINY

1. Położenie obiektów w Polsce- rozpoznawanie na mapie zaznaczonych obiektów: Pobrzeże Szczecińskie, Koszalińskie, Gdańskie, jezioro Gardno i Łebsko, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żuławy Wiślane, Warszawa, Parki Narodowe - wszystkie parki z obszaru pobrzeża, pojezierzy i nizin środkowopolskich.
2. Cechy krajobrazu wielkomiejskiego.
3. Organizmy żyjące w Morzu Bałtyckim - tylko z podręcznika.
4. Zabytki Warszawy.
5. Składniki krajobrazu, przykłady krajobrazu naturalnego i wytworzonego przez człowieka.
6. Cechy Morza Bałtyckiego.
7. Zmiany w krajobrazie Nizin Środkowopolskich dokonane przez działalność człowieka.
8. Loga parków narodowych - rozpoznawanie.

Zadania na ocenę celującą:
1. Powstawanie bryzy nocnej i dziennej.
2. Atrakcje turystyczne Gdańska i Sopotu.

poniedziałek, 8 stycznia 2018

KLASA 6 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU Z DZIAŁU 3 - KRĘGOWCE

1. Wspólne cechy kręgowców.
2. Budowa zewnętrzna ryby.
3. Ryby dwuśrodowiskowe i ich przykłady.
4. Przystosowania ptaków do lotu i ptaków drapieżnych do polowania.
5. Zagniazdowniki i gniazdowniki.
6. Porównanie budowy płazów i gadów- oddychanie, skóra, rozmnażanie.
7. Rozmnażanie ssaków.

Na ocenę celującą:
1. Budowa komórki zwierzęcej.
2. Pasożytnictwo lęgowe.
3. Regeneracja ciała u pierścienic.

poniedziałek, 11 grudnia 2017

KLASA 7 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU Z DZIAŁU UKŁAD POKARMOWY

1. Elementy budowy układu pokarmowego oraz gruczoły trawienne: budowa, działanie i ich funkcje.
2. Składniki pokarmowe - funkcje i przykłady pokarmów.
3. Witaminy i sole mineralne i ich skutki niedoboru w organizmie.
4. Piramida pokarmowa oraz dieta, rodzaje diety czynniki wpływające na dietę.
5. Znaczenie wody w organizmie człowieka.
6. Profilaktyka chorób układu pokarmowego.

poniedziałek, 4 grudnia 2017

KLASA 5 - LEKCJA

Praca na lekcji - 01.12.2017
1. Zapiszcie w zeszycie tytuł nowego działu: KRAJOBRAZY NIZIN oraz temat lekcji: Co to jest krajobraz?
2. Przeczytajcie tekst z podręcznika str. 88-90
3. Pod tematem narysujcie poniższy schemat:


4. Przerysujcie poniższą tabelę i uzupełnijcie ją poniższymi wyrażeniami:

teren fabryki, klif, kopalnia odkrywkowa, góry, pole uprawne, puszcza, dom w górach, lotnisko, pastwisko, miasto, autostrada, rzeka w parku narodowym, starorzecze, linia kolejowa w lesie, las sadzony przez człowieka, rzeka w mieście.

 5. Z zeszytu ćwiczeń wykonajcie zad. 1 i 2 str. 48 oraz zad.3 str.49. Do zadania 3 wykorzystajcie informacje wyszukane w Internecie.