wtorek, 11 grudnia 2018

KLASA 7 - ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA DO SPRAWDZIANU

1. Elementy budujące układ pokarmowy i ich funkcje.
2. Działanie witamin - skutki niedoboru witaminy: A, D3, B9, E, K.
3. Funkcja wątroby i trzustki, co produkuje, jakie jest jej znaczenie.
4. Co to jest emulgacja tłuszczów.
5. Co to jest dieta. Na czym polega dieta wegetariańska.
6. Skutki niedoboru makroelementów i mikroelementów: fosfor, wapń, jod, magnez, żelazo.
7. Funkcje składników pokarmowych.
8. Piramida zdrowego żywienia - zasady.
9. Znaczenie wody dla organizmu człowieka.
10. WZW typu A oraz WZW typu B - zasady zapobiegana przed tymi chorobami.

czwartek, 22 listopada 2018

KLASA 8 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU - DZIAŁ: GENETYKA

1. Budowa DNA i RNA.
2. Pojęcia: chromatyda, replikacja, kariotyp, centromer, gen, komplementarność, allel, fenotyp, genotyp
3. Kariotyp człowieka, chromosomy płci, cechy recesywne i dominujące - co to?
4. Mitoza i mejoza - skutek, przebieg.
5. Cechy sprzężone z płcią, cechy dziedziczne
6.  Dziedziczenie hemofilii, grup krwi
7. Mutacje genowe i chromosomowe
8. Choroby genetyczne: daltonizm, fenyloketonuria, mukowiscydoza

KLASA 6 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU Z DZIAŁU 2

1. Rodzaje torów ruchu, co to  jest ruch i co to oznacza że jest względny.
2. Działanie siły tarcia, co to jest i przykłady z życia codziennego.
3. Siła oporu - czynniki od czego zależy.
4. Przykłady przewodników elektrycznych.
5. Źródła światła - naturalne i sztuczne - przykłady.
6. Odbicie światła - od lustra, powierzchni chropowatej, od odblasku.
7.  Izolatory elektryczne - przykłady.
8. Skutki przepływu prądu elektrycznego.
9. Ognisko i ogniskowa w soczewce.
10. Wpływ hałasu na organizm ludzki.
11. Wzór na prędkość, drogę i czas - obliczanie.

wtorek, 13 listopada 2018

KLASA 7 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU - DZIAŁ 3

1. Budowa kręgosłupa, nazwy odcinków podręcznik str.48
2. Szkielet - nazwy kości na schemacie - podręcznik str.44
3. Kości czaszki - nazwy - podręcznik str.47
4. Funkcje szkieletu.
5. Elementy szkieletu osiowego.
6. Budowa kości - podręcznik str.56-57 plus budowa chemiczna kości.
7.  Pierwsza pomoc podczas zwichnięcia, złamania i skręcenia stawu skokowego.
8. Rodzaje stawów.


KLASA 8 - ZADANIE DODATKOWE

Wykonaj zadania z genetyki - TUTAJ