poniedziałek, 21 maja 2018

KLASA 7 - ZADANIE DODATKOWE NUMER 3

Zadanie dodatkowe dla osób chętnych - na ocenę - dla klasy: VIIa

1. Co trzeba wykonać?
    "Rozprawka" :)

2. Jaki temat pracy?
 
   Szczepienia w Polsce.

3. Co praca obowiązkowo musi zawierać?
 
Wyszukanie informacji dotyczących szczepień:
 - co to jest szczepionka
- jak działają szczepionki
- krótko o szczepieniach w Polsce  - kiedy i na co?
- odniesienie się do tego jak jest na świecie
- nieszczepienie - prawo  w Polsce
Koniecznie źródła tekstu i grafiki!

4. Do kiedy można oddać pracę?
    Do 30.05.2018 - jest to termin nieprzekraczalny.

5. Jaką ocenę można otrzymać?
    Ocena celująca o wadze 2.

KLASA 7 - ZADANIE DODATKOWE NUMER 2

Zadanie dodatkowe dla osób chętnych - na ocenę - dla klasy: VIIa

1. Co trzeba wykonać?
    Plakat - format A3

2. Jaki temat pracy?
    Odnawialne źródła energii.

3. Co praca obowiązkowo musi zawierać?
Informacje:
- co to jest
- największe źródła
'- koszty z tym związane
- kraje które najwięcej inwestują
- jak się "sprawa" ma w Polsce ....
Koniecznie źródła tekstu i grafiki!

4. Do kiedy można oddać pracę?
    Do 30.05.2018 - jest to termin nieprzekraczalny.

5. Jaką ocenę można otrzymać?
    Ocena celująca o wadze 2.

poniedziałek, 14 maja 2018

KLASA 5 - WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN DZIAŁ 8

1. Przykłady ciał stałych, gazów i cieczy i ich drobinowa budowa.
2. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.
3. Kruchość, twardość, sprężystość, plastyczność ciał stałych.
4. Działanie magnezów - kiedy bieguny się przyciągają, a kiedy odpychają.
5. Dyfuzja, ściśliwość, wrzenie cieczy.
6. Czynniki które wpływają na szybkość parowania.
7. Rozprężliwość gazów.
8. Izolatory cieplne - przykłady i ich działanie.
9. Wpływ temperatury na właścowości ciał stałych, cieczy i gazów.
10. Działanie termosu.

KLASA 6 - WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN DZIAŁ 5

Pojęcia: mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna, roztwór wodny, substancja rozpuszczana, rozpuszczalnik, filtracja, przesiewanie, dekantacja, topnienie, utlenianie, spalanie, korozja, sedymentacja, sączenie, krzepnięcie, rozpuszczanie, wrzenie.

czwartek, 26 kwietnia 2018

KLASA 7 - ZADANIE DOMOWE

Test - wejdź na stronę,  https://join.quizizz.com/
kod do quizu:270136 - podaj w nazwie użytkownika: swoje imię i nazwisko i rozwiąż quiz.

czwartek, 19 kwietnia 2018

KLASA 7 - OKO I UCHO

Zadanie 1  - powtórka z poprzedniej lekcji - wykonaj zadanie.Zadanie 2 - Obejrzyj film - Jak działa wzrok.Zadanie 3 - Test - wejdź na stronę,  https://join.quizizz.com/
kod do quizu: 871771 - podaj w nazwie użytkownika: swoje imię i nazwisko i rozwiąż quiz.

Zadanie 4 - Budowa ucha - wykonaj zadanieZadanie 5 - Jak działa narząd słuchu -Obejrzyj film.