środa, 22 maja 2019

KLASA 6 - WYMAGANIA KARTKÓWKA

1. Podział i przykłady zasobów przyrody
2. Zasady zachowania sprzyjające ochronie gatunków zagrożonych wyginięciem
3. Przyczyny powstawania, skutki i zapobieganie:
- dziury ozonowej
- kwaśnych deszczy
- globalnego ocieplenia


wtorek, 14 maja 2019

KLASA 8 - ZADANIE DODATKOWE NUMER 2

Zadanie dodatkowe dla osób chętnych - na ocenę - dla klasy: VIII a

1. Co trzeba wykonać?

Dieta a nowotwory na przykładzie opisu przypadku medycznego:
Podczas badań okresowych lekarz umieścił w dokumentacji pacjenta następujący wpis: „Mężczyzna lat 58, palący papierosy, posiłki: codziennie obiad zawierający smażone lub grillowane mięso, codziennie porcja świeżych warzyw i owoców, regularnie opala się na solarium”.    
Które z poniżej wymienionych czynników sprzyjają rozwojowi choroby nowotworowej u tego pacjenta? 


Wyszukaj w różnych źródłach jak wpływają czynniki od 1 -5 wymienione w tabeli na ryzyko zachorowania na nowotwór. Każdy czynnik opisz co najmniej w 8-10 zdaniach.

Koniecznie podaj źródła tekstu i grafiki!

2. Do kiedy można oddać pracę?
    Do 31.05.2019 - jest to termin nieprzekraczalny.

3. Jaką ocenę można otrzymać?
    Ocena celująca o wadze 2 z biologii.