wtorek, 13 listopada 2018

KLASA 7 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU - DZIAŁ 3

1. Budowa kręgosłupa, nazwy odcinków podręcznik str.48
2. Szkielet - nazwy kości na schemacie - podręcznik str.44
3. Kości czaszki - nazwy - podręcznik str.47
4. Funkcje szkieletu.
5. Elementy szkieletu osiowego.
6. Budowa kości - podręcznik str.56-57 plus budowa chemiczna kości.
7.  Pierwsza pomoc podczas zwichnięcia, złamania i skręcenia stawu skokowego.
8. Rodzaje stawów.


KLASA 8 - ZADANIE DODATKOWE

Wykonaj zadania z genetyki - TUTAJ

wtorek, 16 października 2018

KLASA 8 - LEKCJA

Temat: Podstawy dziedziczenia.

1. Na podstawie zamieszczonego poniżej videoklipu oraz podręcznika wykonaj w zeszycie notatkę:

1.  Wyjaśnij pojęcia: genotyp, fenotyp, allel.
2. Jakie są dwa rodzaje alleli?
3. Jakie są 3 rodzaje organizmów wg genetyków?
4. Jak brzmi i czego dotyczy I Prawo Mendla?


piątek, 12 października 2018

KLASA 6 - ZAGADNIENIA NA SPRAWDZIAN - DZIAŁ 1

1. Teoria geocentryczna i heliocentryczna.
2. Planety Układu Słonecznego.
3. Skutki ruchu obrotowego i obiegowego.
4. Położenie na mapie świata: równika, zwrotników, biegunów geograficznych i magnetycznych.
5. Działanie magnesu oraz jakie przedmioty przyciąga.
6. Daty rozpoczęcia pór roku, kąt padania promieni słonecznych w pierwszych dniach pór roku.
7. Znaczenie oceanów.
8. Przyczyny odkryć geograficznych.
9. Strefy oświetlenia Ziemi.
10. Odczytywanie współrzędnych geograficznych.