poniedziałek, 20 listopada 2017

KLASA 7 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU: APARAT RUCHU

1. Podział aparatu ruchu na cześć czynną i bierną - funkcje.
2. Elementy szkieletu osiowego, wymienić elementy, funkcje poszczególnych elementów.
3. Odcinki kręgosłupa.
4. Budowa kości plus składniki chemiczne kości.
5. Krzywizny kręgosłupa, choroby aparatu ruchu, wady postawy.
6.  Budowa czaszki - mózgo - i trzewioczaszka - kości.
7. Rodzaje stawów.
8. Szkielet - nazwy kości na rysunku.
9. Rola szpiku kostnego.
10. Wpływ środków dopingujących na zdrowie człowieka.
11. Czynności udzielania pomocy przy urazach kończyn.
12. Związek budowy odcinków kręgosłupa z pełnioną funkcją.

wtorek, 14 listopada 2017

KLASA 5 - ZANIECZYSZCZENIA WODY I GLEBY

1. Zapisz temat w zeszycie:

Temat: Zanieczyszczenia wody i gleby.

2. Wykonaj poniższe zadanie dotyczące poprzedniej lekcji.

3. Przeczytaj temat z podręcznika str. 62-68.

4. Poniższy schemat przerysuj do zeszytu.

5. Rozwiąż poniższą krzyżówkę.


wtorek, 31 października 2017

KLASA 5 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU Z DZIAŁU 2

1. Krainy geograficzne pasa pobrzeży i gór.
2. Gatunki drzew iglastych i liściastych polskich lasów.
3. Symbole UE.
4. Siły kształtujące powierzchnię ziemi: podział i przykłady.
5. Państwa sąsiadujące z Polską: zaznaczanie na mapie i ich stolice.
6. Wyjaśnienie co oznacza system administracji -  trójstopniowy.
7. Korzyści dla mieszkańców z UE.
8. Pojęcia - jezioro sztuczne, zaporowe, górskie, przybrzeżne.

Na ocenę celującą: położenie rzek na mapie: Wisła, Odra, Noteć, Warta, Bug, Wieprz

KLASA 6 - LEKCJA - POWTÓRZENIE RUCH, TARCIE I SIŁA OPORU

środa, 11 października 2017

KLASA 6 - ZAGADNIENIA NA SPRAWDZIAN - DZIAŁ 1

1. Teoria geocentryczna i heliocentryczna.
2. Planety Układu Słonecznego.
3. Skutki ruchu obrotowego i obiegowego.
4. Położenie na mapie świata: równika, zwrotników, biegunów geograficznych i magnetycznych.
5. Działanie magnesu oraz jakie przedmioty przyciąga.
6. Daty rozpoczęcia pór roku, kąt padania promieni słonecznych w pierwszych dniach pór roku.
7. Znaczenie oceanów.
8. Przyczyny odkryć geograficznych.
9. Strefy oświetlenia Ziemi.
10. Odczytywanie współrzędnych geograficznych.