poniedziałek, 11 grudnia 2017

KLASA 7 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU Z DZIAŁU UKŁAD POKARMOWY

1. Elementy budowy układu pokarmowego oraz gruczoły trawienne: budowa, działanie i ich funkcje.
2. Składniki pokarmowe - funkcje i przykłady pokarmów.
3. Witaminy i sole mineralne i ich skutki niedoboru w organizmie.
4. Piramida pokarmowa oraz dieta, rodzaje diety czynniki wpływające na dietę.
5. Znaczenie wody w organizmie człowieka.
6. Profilaktyka chorób układu pokarmowego.

poniedziałek, 4 grudnia 2017

KLASA 5 - LEKCJA

Praca na lekcji - 01.12.2017
1. Zapiszcie w zeszycie tytuł nowego działu: KRAJOBRAZY NIZIN oraz temat lekcji: Co to jest krajobraz?
2. Przeczytajcie tekst z podręcznika str. 88-90
3. Pod tematem narysujcie poniższy schemat:


4. Przerysujcie poniższą tabelę i uzupełnijcie ją poniższymi wyrażeniami:

teren fabryki, klif, kopalnia odkrywkowa, góry, pole uprawne, puszcza, dom w górach, lotnisko, pastwisko, miasto, autostrada, rzeka w parku narodowym, starorzecze, linia kolejowa w lesie, las sadzony przez człowieka, rzeka w mieście.

 5. Z zeszytu ćwiczeń wykonajcie zad. 1 i 2 str. 48 oraz zad.3 str.49. Do zadania 3 wykorzystajcie informacje wyszukane w Internecie.