poniedziałek, 23 stycznia 2017

KLASA 6: LEKCJA: TEMATY LEKCJI DO OPRACOWANIA

Poniżej zamieszczam listę tematów do opracowania. Wyznaczeni uczniowie do danego tematu - proszę zwrócić uwagę na zagadnienia zawarte przy temacie.
Przy ocenianiu będą brane pod uwagę:
1. Ilość zawartych informacji w prezentacji/plakacie - 3 pkt.
2. Zgodność z zagadnieniami zamieszczonymi przy przydzielonym temacie - 3 pkt.
3. Wkład pracy - 3 pkt.
4. Sposób prezentacji tematu - 3 pkt.
Maksymalnie można otrzymać 12 punktów - co daje ocenę celującą o wadze 3.

 

Tematy:
1. Klimat i rośliny wilgotnego lasu równikowego.  15.02-środa
-  położenie wilgotnego lasu równikowego na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin.
 W. Kozłowska, W. Pstrong, J. Prekop, M. Prekop

2. Zwierzęta wilgotnego lasu równikowego. 17.02-piątek
- przystosowania zwierząt
- przykłady i charakterystyka zwierząt.
M. Karpińska, Z. Krawczyk, A. Jaśkiewicz, M. Reszkowski

3. Klimat i rośliny sawanny.  20.02 - poniedziałek
-  położenie sawanny na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin.
A. Jędrych, Z. Zasada, B. Kubasiewicz, L. Tomaszewska

4. Zwierzęta sawanny. 22.02 - środa
- przystosowania zwierząt
- przykłady i charakterystyka zwierząt.
 M. Grudlewski, K. Witkowski, J. Dyduła, O. Bondara

5. Klimat i rośliny pustyń gorących. 24.02 - piątek
 -  położenie pustyń gorących na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin.
A. Kąkolewska, K. Kraszkiewicz, K. Hundert, O.Gąsienica-Gładczan

6. Zwierzęta pustyń gorących. 27.02 - poniedziałek
- przystosowania zwierząt
- przykłady i charakterystyka zwierząt.
J. Chamier-Gliszczyński, Z. Bolińska, V. Nowocień, A. Mrozińska

7. Klimat, rośliny i zwierzęta obszaru śródziemnomorskiego. 01.03
- położenie obszaru na kuli ziemskiej
- przystosowania roślin i zwierząt
- przykłady roślin i zwierząt.
S. Apanasiewicz, Z. Sokół, O. Białobrzeska, S. Drzewiecki

8. Turystyka w strefie śródziemnomorskiej. 03.03
- przykłady miejsc/obiektów wartych odwiedzenia i  położonych w strefie śródziemnomorskiej.
 P. Wachowiak, A. Stich, P. Goch, O. Podsiadło

9. Klimat i rośliny lasów liściastych i mieszanych. 06.03
 -  położenie lasów liściastych i mieszanych na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin.
N. Łabędź, E. Kaczyńska, K. Grobelna, J. Frasz

10. Zwierzęta lasów liściastych i mieszanych.08.03
- przystosowania zwierząt
- przykłady i charakterystyka zwierząt.
E. Błażewicz, Z. Pawlak, M. Wojciechowski, D. Rucińska

11. Klimat i rośliny stepów.10.03
-  położenie stepów na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin.
M. Kiełpińska,  M. Głos

12. Zwierzęta stepowe.10.03
- przystosowania zwierząt
- przykłady i charakterystyka zwierząt.
A. Wichrowski, F. Adamczyk

13.  Klimat i rośliny tajgi. 13.03
-  położenie tajgi na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin.
A. Grechuta, A. Sielska, M. Kowalewska

14. Zwierzęta tajgi.
- przystosowania zwierząt
- przykłady i charakterystyka zwierząt.
13.03 - R. Tołłoczko
15.03 - K. Kostyło

15. Poznajemy krajobraz tundry. 15.03
-  położenie tundry na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin,
-  przystosowania zwierząt,
- przykłady i charakterystyka zwierząt.
M. Badowicz, J. Musiał

16. Krajobraz pustyń lodowych. 17.03
 -  położenie pustyń lodowych na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin,
-  przystosowania zwierząt,
- przykłady i charakterystyka zwierząt.
K. Deja, D. Jaszowska

17. Krajobraz wysokogórski. 20.03
- zaznaczyć na mapie największe pasma górskie świata ze szczytami, cechy klimatu wysokogórskiego oraz piętra roślinności - tylko wymienić z wysokościami.
- przystosowania krótko i przykłady roślin i zwierząt.
M. Mikulska, O.Putz, M. Walczak

piątek, 20 stycznia 2017

KLASA 4 - LEKCJA: KOBIETA I MĘŻCZYZNA

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji: Różnice w budowie kobiety i mężczyzny.
2. Przeczytaj tekst z podręcznika ze stron: 136-139.
3. Wykonaj poniższe zadanie - Różnice w budowie zewnętrznej kobiety i mężczyzny.

4.Wykonaj zadanie 2: elementy budowy męskiego i żeńskiego układu rozrodczego.

5. Wykonaj zadanie 3: rozwiąż krzyżówkę dotyczącą funkcji poszczególnych elementów układu rozrodczego kobiety i mężczyzny.
6. Uzupełnij zdania dotyczące zasad higieny układu rozrodczego.
7. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń.

środa, 18 stycznia 2017

KLASA 6 - ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU PO DZIALE 3

1. Elementy budowy zewnętrznej ryby.
2. Rozróżnianie przedstawicieli poszczególnych grup bezkręgowców.
3. Przystosowanie ptaków do lotu oraz przystosowanie ptaków drapieżnych do zdobywania pokarmu.
4. Wspólne cechy stawonogów.
5. Ryby dwuśrodowiskowe - wyjaśnić i przykłady.
6. Przykłady zwierząt bezkręgowych i kręgowych.
7. Pojęcie - zagniazdowniki i gniazdowniki - wyjaśnić i podać przykłady.
8. Cechy zwierząt kręgowych.
9. Cechy porównawcze płazów i gadów.
10. Rozmnażanie ssaków.
Zagadnienia na ocenę celującą:
1. Elementy budowy komórki zwierzęcej.
2. Pasożytnictwo lęgowe.
3. Regeneracja ciała u pierścienic.

wtorek, 10 stycznia 2017

KLASA 5 - ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU PO DZIALE 4

SPRAWDZIAN - KRAJOBRAZY NIZIN
1. Rozpoznawanie krajobrazu kulturowego/naturalnego ze zdjęć.
2. Cechy Morza Bałtyckiego (głębokość, zasolenie, typ, położenie, temperatura, cieśniny, połączenia).
3. Przyczyny niskiego zasolenia Morza Bałtyckiego.
4. Pojęcia: wydmy, wybrzeże wysokie, jezioro przybrzeżne.
5. Jak powstały Żuławy Wiślane.
6. Największe i najgłębsze jezioro w Polsce - nazwy i położenie.
7. Zabytki Gdańska i Warszawy.
8. Położenie parków narodowych pobrzeży, pojezierzy i nizin.

poniedziałek, 2 stycznia 2017

KLASA 6 - ZADANIA DODATKOWE

Poniżej DWA zadania dodatkowe do wykonania w terminie do: 09.01.2017.
Zadania można wydrukować i wypełnione oddać nauczycielowi. Można również odpowiedzi zanotować na kartce i oddać lub zapisać w pliku tekstowym i wysłać e-mailem na adres tropemprzyrody@gmail.com Powodzenia !

ZADANIE 1 - maksymalna ocena celująca o wadze 2.
  
ZADANIE 2 - maksymalna ocena celująca o wadze 2.

KLASA 5 - ZADANIA DODATKOWE

Poniżej DWA zadania dodatkowe do wykonania w terminie do: 09.01.2017.
Zadania można wydrukować i wypełnione oddać nauczycielowi. Można również odpowiedzi zanotować na kartce i oddać lub zapisać w pliku tekstowym i wysłać e-mailem na adres tropemprzyrody@gmail.com. Powodzenia !

ZADANIE 1 - maksymalna ocena celująca o wadze 2.

 ZADANIE 2 - maksymalna ocena celująca o wadze 2.


KLASA 4 - ZADANIA DODATKOWE

Poniżej zadania dodatkowe do wykonania w terminie do: 09.01.2017.
Zadania od numeru 1 do 5 - maksymalna ocena celująca o wadze 2.
Zadania od numeru 6 do 11 - maksymalna ocena celująca o wadze 2.
Zadania można wydrukować i wypełnione oddać nauczycielowi. Można również odpowiedzi zanotować na kartce i oddać lub zapisać w pliku tekstowym i wysłać e-mailem na adres tropemprzyrody@gmail.com. Powodzenia !
KLASA 4 - LEKCJA: ZASADY ZDROWEGO ODŻYWIANIA

Film o zasadach zdrowego odżywiania dla dzieci i młodzieży. Warto obejrzeć - nie tylko klasa 4 :)