poniedziałek, 20 listopada 2017

KLASA 7 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU: APARAT RUCHU

1. Podział aparatu ruchu na cześć czynną i bierną - funkcje.
2. Elementy szkieletu osiowego, wymienić elementy, funkcje poszczególnych elementów.
3. Odcinki kręgosłupa.
4. Budowa kości plus składniki chemiczne kości.
5. Krzywizny kręgosłupa, choroby aparatu ruchu, wady postawy.
6.  Budowa czaszki - mózgo - i trzewioczaszka - kości.
7. Rodzaje stawów.
8. Szkielet - nazwy kości na rysunku.
9. Rola szpiku kostnego.
10. Wpływ środków dopingujących na zdrowie człowieka.
11. Czynności udzielania pomocy przy urazach kończyn.
12. Związek budowy odcinków kręgosłupa z pełnioną funkcją.

wtorek, 14 listopada 2017

KLASA 5 - ZANIECZYSZCZENIA WODY I GLEBY

1. Zapisz temat w zeszycie:

Temat: Zanieczyszczenia wody i gleby.

2. Wykonaj poniższe zadanie dotyczące poprzedniej lekcji.

3. Przeczytaj temat z podręcznika str. 62-68.

4. Poniższy schemat przerysuj do zeszytu.

5. Rozwiąż poniższą krzyżówkę.