czwartek, 26 kwietnia 2018

KLASA 7 - ZADANIE DOMOWE

Test - wejdź na stronę,  https://join.quizizz.com/
kod do quizu:270136 - podaj w nazwie użytkownika: swoje imię i nazwisko i rozwiąż quiz.

czwartek, 19 kwietnia 2018

KLASA 7 - OKO I UCHO

Zadanie 1  - powtórka z poprzedniej lekcji - wykonaj zadanie.Zadanie 2 - Obejrzyj film - Jak działa wzrok.Zadanie 3 - Test - wejdź na stronę,  https://join.quizizz.com/
kod do quizu: 871771 - podaj w nazwie użytkownika: swoje imię i nazwisko i rozwiąż quiz.

Zadanie 4 - Budowa ucha - wykonaj zadanieZadanie 5 - Jak działa narząd słuchu -Obejrzyj film.


wtorek, 17 kwietnia 2018

KLASA 5 - ZADANIE DODATKOWE NUMER 3

Zadanie dodatkowe dla osób chętnych - na ocenę - dla klasy: Vb, Vc.

1. Co trzeba wykonać?
    Zielnik w postaci prezentacji multimedialnej.

2. Jak wykonać pracę?
   Fotografie roślin z opisem - nazwa rośliny i gdzie zostało zrobione zdjęcie - w prezentacji  multimedialnej.

3. Co praca obowiązkowo musi zawierać?
  10 zdjęć drzew
   5 zdjęć krzewów
  10 zdjęć roślin zielnych -łąkowych, leśnych - nie ogrodowych typu róża czy tulipan

4. Do kiedy można oddać pracę?
    Do 24.05.2018 - jest to termin nieprzekraczalny.

5. Jaką ocenę można otrzymać?
    Ocena celująca o wadze 3.

WAŻNE: zdjęcia muszą być własnego autorstwa.

KLASA 5 - ZADANIE DODATKOWE NUMER 2

Zadanie dodatkowe dla osób chętnych - na ocenę - dla klasy: Vb, Vc.

1. Co trzeba wykonać?
    Plakat/prezentację multimedialną/filmik.

2. Jaki jest temat pracy?
    Jak ruch wpływa na zdrowie i organizm człowieka?

3. Co praca obowiązkowo musi zawierać?
- Zalety uprawiania sportu
- Przykłady różnych dyscyplin sportowych i ich wpływ na organizm człowieka
- Skutki braku ruchu w życiu człowieka

4. Do kiedy można oddać pracę?
    Do 11.05.2018 - jest to termin nieprzekraczalny.

5. Jaką ocenę można otrzymać?
    Ocena celująca o wadze 2.

KLASA 5,6 - ZADANIE DODATKOWE NUMER 1

Zadanie dodatkowe dla osób chętnych - na ocenę - dla klasy: Vb, Vc oraz VIa

1. Co trzeba wykonać?
    Plakat/prezentację multimedialną/filmik.

2. Jaki temat pracy?
    Ciecz nienewtonowska.

3. Co praca obowiązkowo musi zawierać?
   - Zdjęcia/filmik z przygotowania cieczy nienewtonowskiej.
   - Wyjaśnienie: co to jest ciecz nienewtonowska, jakie są jej właściwości, czym się różni od cieczy newtonowskiej, czy można zrobić z niej kulkę (może być dodatkowo fotografia) i czy można ją przelać do innego naczynia (może być dodatkowo fotografia).

4. Do kiedy można oddać pracę?
    Do 24.05.2018 - jest to termin nieprzekraczalny.

5. Jaką ocenę można otrzymać?
    Ocena celująca o wadze 3.

WAŻNE: zdjęcia muszą być własnego autorstwa - tzn. na zdjęciach z przygotowywania cieczy musi być uwieczniona osoba przygotowująca ciecz :) Zdjęcia te nie będą nigdzie rozpowszechniane ani publikowane.

poniedziałek, 9 kwietnia 2018

KLASA 5 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU - DZIAŁ 7

1. Przykłady paprotników i ich podział.
2. Budowa paprotników - zewnętrzna oraz funkcje poszczególnych organów.
3. Znaczenie paprotników.
4. Budowa zewnętrzna mchów i przykłady gatunków.
5. Znaczenie i miejsca występowania mszaków.
6. Pojęcie: organizmy pionierskie.
7. Znaczenie roślin nasiennych.
8. Znaczenie łodygi, kwiatów, korzeni i liści u roślin nasiennych.
9. Elementy budowy kwiatu oraz ich funkcje.
10.  Budowa grzyba.
11. Pozytywne i negatywne znaczenie grzybów.