środa, 2 grudnia 2015

KLASA 5 - LEKCJA: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Z DZIAŁU 3.

TEST   -   KLUCZ DO POKOJU: JKXBZMDQ8

Zagadnienia na sprawdzian - dział 3:
1. Źródła zanieczyszczeń środowiska.
2. Przykłady indywidualnych działań służących ochronie środowiska.
3. Jakie są wszystkie możliwe formy ochrony przyrody w Polsce?
4. Na czym polega ochrona całkowita i częściowa? Jakie są różnice?
5. Przykłady zwierząt i roślin chronionych w Polsce - rozpoznawanie zdjęć zamieszczonych w podręczniku.
6. Źródła zanieczyszczeń gleby, powietrza i wody.
7. Co to są parki narodowe? Zasady zachowania w parku narodowym.
8. Dlaczego ścieki są zagrożeniem dla wody?
9.Sposób powstawania: kwaśne deszcze i smog.
10. Pojęcie samooczyszczania plus przykłady.
Plus wszystkie zagadnienia na 6-kę ze strony internetowej szkoły (wymagania programowe).
Miłej nauki :)