wtorek, 9 stycznia 2018

KLASA 5 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU Z DZIAŁU 4 - NIZINY

1. Położenie obiektów w Polsce- rozpoznawanie na mapie zaznaczonych obiektów: Pobrzeże Szczecińskie, Koszalińskie, Gdańskie, jezioro Gardno i Łebsko, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żuławy Wiślane, Warszawa, Parki Narodowe - wszystkie parki z obszaru pobrzeża, pojezierzy i nizin środkowopolskich.
2. Cechy krajobrazu wielkomiejskiego.
3. Organizmy żyjące w Morzu Bałtyckim - tylko z podręcznika.
4. Zabytki Warszawy.
5. Składniki krajobrazu, przykłady krajobrazu naturalnego i wytworzonego przez człowieka.
6. Cechy Morza Bałtyckiego.
7. Zmiany w krajobrazie Nizin Środkowopolskich dokonane przez działalność człowieka.
8. Loga parków narodowych - rozpoznawanie.

Zadania na ocenę celującą:
1. Powstawanie bryzy nocnej i dziennej.
2. Atrakcje turystyczne Gdańska i Sopotu.

poniedziałek, 8 stycznia 2018

KLASA 6 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU Z DZIAŁU 3 - KRĘGOWCE

1. Wspólne cechy kręgowców.
2. Budowa zewnętrzna ryby.
3. Ryby dwuśrodowiskowe i ich przykłady.
4. Przystosowania ptaków do lotu i ptaków drapieżnych do polowania.
5. Zagniazdowniki i gniazdowniki.
6. Porównanie budowy płazów i gadów- oddychanie, skóra, rozmnażanie.
7. Rozmnażanie ssaków.

Na ocenę celującą:
1. Budowa komórki zwierzęcej.
2. Pasożytnictwo lęgowe.
3. Regeneracja ciała u pierścienic.