wtorek, 11 grudnia 2018

KLASA 7 - ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA DO SPRAWDZIANU

1. Elementy budujące układ pokarmowy i ich funkcje.
2. Działanie witamin - skutki niedoboru witaminy: A, D3, B9, E, K.
3. Funkcja wątroby i trzustki, co produkuje, jakie jest jej znaczenie.
4. Co to jest emulgacja tłuszczów.
5. Co to jest dieta. Na czym polega dieta wegetariańska.
6. Skutki niedoboru makroelementów i mikroelementów: fosfor, wapń, jod, magnez, żelazo.
7. Funkcje składników pokarmowych.
8. Piramida zdrowego żywienia - zasady.
9. Znaczenie wody dla organizmu człowieka.
10. WZW typu A oraz WZW typu B - zasady zapobiegana przed tymi chorobami.

czwartek, 22 listopada 2018

KLASA 8 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU - DZIAŁ: GENETYKA

1. Budowa DNA i RNA.
2. Pojęcia: chromatyda, replikacja, kariotyp, centromer, gen, komplementarność, allel, fenotyp, genotyp
3. Kariotyp człowieka, chromosomy płci, cechy recesywne i dominujące - co to?
4. Mitoza i mejoza - skutek, przebieg.
5. Cechy sprzężone z płcią, cechy dziedziczne
6.  Dziedziczenie hemofilii, grup krwi
7. Mutacje genowe i chromosomowe
8. Choroby genetyczne: daltonizm, fenyloketonuria, mukowiscydoza

KLASA 6 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU Z DZIAŁU 2

1. Rodzaje torów ruchu, co to  jest ruch i co to oznacza że jest względny.
2. Działanie siły tarcia, co to jest i przykłady z życia codziennego.
3. Siła oporu - czynniki od czego zależy.
4. Przykłady przewodników elektrycznych.
5. Źródła światła - naturalne i sztuczne - przykłady.
6. Odbicie światła - od lustra, powierzchni chropowatej, od odblasku.
7.  Izolatory elektryczne - przykłady.
8. Skutki przepływu prądu elektrycznego.
9. Ognisko i ogniskowa w soczewce.
10. Wpływ hałasu na organizm ludzki.
11. Wzór na prędkość, drogę i czas - obliczanie.

wtorek, 13 listopada 2018

KLASA 7 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU - DZIAŁ 3

1. Budowa kręgosłupa, nazwy odcinków podręcznik str.48
2. Szkielet - nazwy kości na schemacie - podręcznik str.44
3. Kości czaszki - nazwy - podręcznik str.47
4. Funkcje szkieletu.
5. Elementy szkieletu osiowego.
6. Budowa kości - podręcznik str.56-57 plus budowa chemiczna kości.
7.  Pierwsza pomoc podczas zwichnięcia, złamania i skręcenia stawu skokowego.
8. Rodzaje stawów.


KLASA 8 - ZADANIE DODATKOWE

Wykonaj zadania z genetyki - TUTAJ

wtorek, 16 października 2018

KLASA 8 - LEKCJA

Temat: Podstawy dziedziczenia.

1. Na podstawie zamieszczonego poniżej videoklipu oraz podręcznika wykonaj w zeszycie notatkę:

1.  Wyjaśnij pojęcia: genotyp, fenotyp, allel.
2. Jakie są dwa rodzaje alleli?
3. Jakie są 3 rodzaje organizmów wg genetyków?
4. Jak brzmi i czego dotyczy I Prawo Mendla?


piątek, 12 października 2018

KLASA 6 - ZAGADNIENIA NA SPRAWDZIAN - DZIAŁ 1

1. Teoria geocentryczna i heliocentryczna.
2. Planety Układu Słonecznego.
3. Skutki ruchu obrotowego i obiegowego.
4. Położenie na mapie świata: równika, zwrotników, biegunów geograficznych i magnetycznych.
5. Działanie magnesu oraz jakie przedmioty przyciąga.
6. Daty rozpoczęcia pór roku, kąt padania promieni słonecznych w pierwszych dniach pór roku.
7. Znaczenie oceanów.
8. Przyczyny odkryć geograficznych.
9. Strefy oświetlenia Ziemi.
10. Odczytywanie współrzędnych geograficznych.


środa, 12 września 2018

KLASA 7 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU - DZIAŁ 1

1. Wymienić kilka dziedzin biologii.
2. Wymienić i opisać cechy żywego organizmu.
3. Rozróżnić próbę kontrolną i badawczą.
4. Pojęcia: komórka, tkanka.
5. Elementy budowy i ich funkcje komórek: roślinnej, zwierzęcej, grzybowej i bakteryjnej.
6.Układy narządów człowieka i ich funkcje.
7. Podział tkanek zwierzęcych i ich funkcje.
8. Budowa komórki nerwowej.
9. Porównanie budowy i funkcji tkanki mięśniowej.
10. Budowa krwi.

KLASA 7 - TKANKI

POWTÓRKA Z TKANEK

poniedziałek, 14 maja 2018

KLASA 5 - WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN DZIAŁ 8

1. Przykłady ciał stałych, gazów i cieczy i ich drobinowa budowa.
2. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.
3. Kruchość, twardość, sprężystość, plastyczność ciał stałych.
4. Działanie magnezów - kiedy bieguny się przyciągają, a kiedy odpychają.
5. Dyfuzja, ściśliwość, wrzenie cieczy.
6. Czynniki które wpływają na szybkość parowania.
7. Rozprężliwość gazów.
8. Izolatory cieplne - przykłady i ich działanie.
9. Wpływ temperatury na właścowości ciał stałych, cieczy i gazów.
10. Działanie termosu.

KLASA 6 - WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN DZIAŁ 5

Pojęcia: mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna, roztwór wodny, substancja rozpuszczana, rozpuszczalnik, filtracja, przesiewanie, dekantacja, topnienie, utlenianie, spalanie, korozja, sedymentacja, sączenie, krzepnięcie, rozpuszczanie, wrzenie.

czwartek, 26 kwietnia 2018

KLASA 7 - ZADANIE DOMOWE

Test - wejdź na stronę,  https://join.quizizz.com/
kod do quizu:270136 - podaj w nazwie użytkownika: swoje imię i nazwisko i rozwiąż quiz.

czwartek, 19 kwietnia 2018

KLASA 7 - OKO I UCHO

Zadanie 1  - powtórka z poprzedniej lekcji - wykonaj zadanie.Zadanie 2 - Obejrzyj film - Jak działa wzrok.Zadanie 3 - Test - wejdź na stronę,  https://join.quizizz.com/
kod do quizu: 871771 - podaj w nazwie użytkownika: swoje imię i nazwisko i rozwiąż quiz.

Zadanie 4 - Budowa ucha - wykonaj zadanieZadanie 5 - Jak działa narząd słuchu -Obejrzyj film.


wtorek, 17 kwietnia 2018

KLASA 5 - ZADANIE DODATKOWE NUMER 3

Zadanie dodatkowe dla osób chętnych - na ocenę - dla klasy: Vb, Vc.

1. Co trzeba wykonać?
    Zielnik w postaci prezentacji multimedialnej.

2. Jak wykonać pracę?
   Fotografie roślin z opisem - nazwa rośliny i gdzie zostało zrobione zdjęcie - w prezentacji  multimedialnej.

3. Co praca obowiązkowo musi zawierać?
  10 zdjęć drzew
   5 zdjęć krzewów
  10 zdjęć roślin zielnych -łąkowych, leśnych - nie ogrodowych typu róża czy tulipan

4. Do kiedy można oddać pracę?
    Do 24.05.2018 - jest to termin nieprzekraczalny.

5. Jaką ocenę można otrzymać?
    Ocena celująca o wadze 3.

WAŻNE: zdjęcia muszą być własnego autorstwa.

KLASA 5 - ZADANIE DODATKOWE NUMER 2

Zadanie dodatkowe dla osób chętnych - na ocenę - dla klasy: Vb, Vc.

1. Co trzeba wykonać?
    Plakat/prezentację multimedialną/filmik.

2. Jaki jest temat pracy?
    Jak ruch wpływa na zdrowie i organizm człowieka?

3. Co praca obowiązkowo musi zawierać?
- Zalety uprawiania sportu
- Przykłady różnych dyscyplin sportowych i ich wpływ na organizm człowieka
- Skutki braku ruchu w życiu człowieka

4. Do kiedy można oddać pracę?
    Do 11.05.2018 - jest to termin nieprzekraczalny.

5. Jaką ocenę można otrzymać?
    Ocena celująca o wadze 2.

KLASA 5,6 - ZADANIE DODATKOWE NUMER 1

Zadanie dodatkowe dla osób chętnych - na ocenę - dla klasy: Vb, Vc oraz VIa

1. Co trzeba wykonać?
    Plakat/prezentację multimedialną/filmik.

2. Jaki temat pracy?
    Ciecz nienewtonowska.

3. Co praca obowiązkowo musi zawierać?
   - Zdjęcia/filmik z przygotowania cieczy nienewtonowskiej.
   - Wyjaśnienie: co to jest ciecz nienewtonowska, jakie są jej właściwości, czym się różni od cieczy newtonowskiej, czy można zrobić z niej kulkę (może być dodatkowo fotografia) i czy można ją przelać do innego naczynia (może być dodatkowo fotografia).

4. Do kiedy można oddać pracę?
    Do 24.05.2018 - jest to termin nieprzekraczalny.

5. Jaką ocenę można otrzymać?
    Ocena celująca o wadze 3.

WAŻNE: zdjęcia muszą być własnego autorstwa - tzn. na zdjęciach z przygotowywania cieczy musi być uwieczniona osoba przygotowująca ciecz :) Zdjęcia te nie będą nigdzie rozpowszechniane ani publikowane.

poniedziałek, 9 kwietnia 2018

KLASA 5 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU - DZIAŁ 7

1. Przykłady paprotników i ich podział.
2. Budowa paprotników - zewnętrzna oraz funkcje poszczególnych organów.
3. Znaczenie paprotników.
4. Budowa zewnętrzna mchów i przykłady gatunków.
5. Znaczenie i miejsca występowania mszaków.
6. Pojęcie: organizmy pionierskie.
7. Znaczenie roślin nasiennych.
8. Znaczenie łodygi, kwiatów, korzeni i liści u roślin nasiennych.
9. Elementy budowy kwiatu oraz ich funkcje.
10.  Budowa grzyba.
11. Pozytywne i negatywne znaczenie grzybów.


wtorek, 6 marca 2018

KLASA 5 - WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN - KRAJOBRAZY GÓR

1. Położenie na mapie Polski łańcuchów górskich.
2. Cechy krajobrazu wysokogórskiego.
3. Cechy tatrzańskiej pogody.
4. Porównanie Tatr Wysokich i Zachodnich - skały, cechy krajobrazu, najwyższy szczyt.
5. Rozmieszczenie piętrowe roślin w górach - przyczyny i nazwy pięter roślinnych Tatr.
6.  Położenie parków narodowych górskich - w jakich łańcuchach górskich występują.
7. Obliczanie temperatury na danej wysokości w górach.
8. Symbole parków narodowych gór - rozpoznawanie.

KLASA 7 - WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN - UKŁAD ODDECHOWY

1. Na czym polega wymiana gazowa, wentylacja płuc, oddychanie komórkowe.
2. Profilaktyka chorób układu oddechowego.
3. Budowa i nazwy narządów układu oddechowego plus rysunek plus funkcje elementów.
4. Choroby układu oddechowego, ich przebieg i przyczyny.
5. Procesy zachodzące podczas wdechu i wydechu.

wtorek, 9 stycznia 2018

KLASA 5 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU Z DZIAŁU 4 - NIZINY

1. Położenie obiektów w Polsce- rozpoznawanie na mapie zaznaczonych obiektów: Pobrzeże Szczecińskie, Koszalińskie, Gdańskie, jezioro Gardno i Łebsko, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żuławy Wiślane, Warszawa, Parki Narodowe - wszystkie parki z obszaru pobrzeża, pojezierzy i nizin środkowopolskich.
2. Cechy krajobrazu wielkomiejskiego.
3. Organizmy żyjące w Morzu Bałtyckim - tylko z podręcznika.
4. Zabytki Warszawy.
5. Składniki krajobrazu, przykłady krajobrazu naturalnego i wytworzonego przez człowieka.
6. Cechy Morza Bałtyckiego.
7. Zmiany w krajobrazie Nizin Środkowopolskich dokonane przez działalność człowieka.
8. Loga parków narodowych - rozpoznawanie.

Zadania na ocenę celującą:
1. Powstawanie bryzy nocnej i dziennej.
2. Atrakcje turystyczne Gdańska i Sopotu.

poniedziałek, 8 stycznia 2018

KLASA 6 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU Z DZIAŁU 3 - KRĘGOWCE

1. Wspólne cechy kręgowców.
2. Budowa zewnętrzna ryby.
3. Ryby dwuśrodowiskowe i ich przykłady.
4. Przystosowania ptaków do lotu i ptaków drapieżnych do polowania.
5. Zagniazdowniki i gniazdowniki.
6. Porównanie budowy płazów i gadów- oddychanie, skóra, rozmnażanie.
7. Rozmnażanie ssaków.

Na ocenę celującą:
1. Budowa komórki zwierzęcej.
2. Pasożytnictwo lęgowe.
3. Regeneracja ciała u pierścienic.