wtorek, 16 października 2018

KLASA 8 - LEKCJA

Temat: Podstawy dziedziczenia.

1. Na podstawie zamieszczonego poniżej videoklipu oraz podręcznika wykonaj w zeszycie notatkę:

1.  Wyjaśnij pojęcia: genotyp, fenotyp, allel.
2. Jakie są dwa rodzaje alleli?
3. Jakie są 3 rodzaje organizmów wg genetyków?
4. Jak brzmi i czego dotyczy I Prawo Mendla?


piątek, 12 października 2018

KLASA 6 - ZAGADNIENIA NA SPRAWDZIAN - DZIAŁ 1

1. Teoria geocentryczna i heliocentryczna.
2. Planety Układu Słonecznego.
3. Skutki ruchu obrotowego i obiegowego.
4. Położenie na mapie świata: równika, zwrotników, biegunów geograficznych i magnetycznych.
5. Działanie magnesu oraz jakie przedmioty przyciąga.
6. Daty rozpoczęcia pór roku, kąt padania promieni słonecznych w pierwszych dniach pór roku.
7. Znaczenie oceanów.
8. Przyczyny odkryć geograficznych.
9. Strefy oświetlenia Ziemi.
10. Odczytywanie współrzędnych geograficznych.