poniedziałek, 18 kwietnia 2016

KLASA 6 - LEKCJA: ROZDZIELANIE MIESZANIN JEDNORODNYCH

Zapoznaj się z poniższymi materiałami i wykonaj polecenia.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji: Jak rozdzielić mieszaniny jednorodne?
2. Zapoznaj się z materiałem w podręczniku - str. 241-242.
3. Obejrzyj FILM - otrzymywanie soli z solnego roztworu przez odparowanie wody.


4. Wypełnij kartę pracy otrzymaną od nauczyciela - możesz skorzystać z Internetu wykonując zadania. (1 plus)

5. Wykonaj zadania z ćwiczeń: str. 57-58. Przy wykonywaniu zadania 3 str. 58 skorzystaj z Internetu. (1 plus)
6. Rozwiąż zadanie 4 str 242 z podręcznika - pisemnie w zeszycie. (1 plus)

KLASA 5 - ZADANIA DODATKOWE: ROŚLINY

Zadania dodatkowe - za każde wykonane zadanie można otrzymać ocenę o wadze 2.

Zadanie: 1 - Wyjaśnij jaki związek ma włączony  komputer/tv/pralka z paprociami rosnącymi w erze karbonu?

Zadanie: 2 - Wyjaśnij co to jest osmoza. Jaki ma ona związek z korzeniami roślin?

Odpowiedzi należy przesyłać e-mailem: tropemprzyrody@gmail.com do 29.04.2016r.