poniedziałek, 13 marca 2017

KLASA 6: OSTATNIE TEMATY DO OPRACOWANIA

15. Poznajemy krajobraz tundry. 15.03
-  położenie tundry na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin,
-  przystosowania zwierząt,
- przykłady i charakterystyka zwierząt.
M. Badowicz, J. Musiał

16. Krajobraz pustyń lodowych. 17.03
 -  położenie pustyń lodowych na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin,
-  przystosowania zwierząt,
- przykłady i charakterystyka zwierząt.
K. Deja, D. Jaszowska

17. Krajobraz wysokogórski. 20.03
- zaznaczyć na mapie największe pasma górskie świata ze szczytami, cechy klimatu wysokogórskiego oraz piętra roślinności - tylko wymienić z wysokościami.
- przystosowania krótko i przykłady roślin i zwierząt.
M. Mikulska, O.Putz, M. Walczak

KLASA 6 - PREZENTACJE: TAJGA

wtorek, 7 marca 2017

KLASA 4 - ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU Z DZIAŁU TAJEMNICE ZDROWIA

1. Rozróżnianie chorób zakaźnych i pasożytniczych.
2. Drogi wnikania drobnoustrojów do organizmu człowieka.
3. Przykłady zachowań w razie niebezpieczeństw domowych i znajdujących się poza domem.
4. Pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne człowieka - przykłady.
5. Pojęcia - uzależnienie i asertywność.
6. Zasady dbania o higienę osobistą.
7. Używanie urządzeń elektrycznych w domu - zasady bezpiecznego użytkowania.
8. Pierwsza pomoc w przypadku stłuczenia, złamania, krwotoku, skaleczenia.
9. Wpływ alkoholu, nikotyny i narkotyków na organizm człowieka.
10. Przechowywanie produktów spożywczych.
Zagadnienia na ocenę celującą:
1. Działanie szczepionek.
2. Sposoby pomocy osobom uzależnionym.