wtorek, 25 października 2016

KLASA 6- ZADANIE DODATKOWE WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE:
Korzystając z map w atlasie, określ położenie geograficzne szczytów górskich: Mont Everest, Kilimandżaro, McKinley, Mont Blanc, Aconcaqua, Vinson. Można zdobyć dwa plusy. Odpowiedzi przesyłać proszę na email: tropemprzyrody@gmail.com Powodzenia !

KLASA 5 - ZADANIE DODATKOWE

Zaplanuj 3-dniową wycieczkę do jednej ze stolic krajów europejskich. Planując wycieczkę weź pod uwagę koszty, zabytki, nocleg, dojazd. Rozpisz jakie zabytki, miejsca warto w stolicy odwiedzić. Możesz wzbogacić pracę zdjęciami/rysunkami. Pracę możesz wykonać na kartce A4 dowolną techniką (odręcznie lub komputerowo) /wysłać e-mailem lub wydrukować. Forma do wyboru: ulotka, plakat, prezentacja.
e-mail: tropemprzyrody@gmail.com
Ocena: celująca o wadze 3.
Termin: 30.11.2016

KLASA 6 - ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU PO DZIALE 1

1. Planety Układu Słonecznego w kolejności.
2. Ciała niebieskie: gwiazda, planeta, meteory.
3. Cechy ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi.
4. Teoria heliocentryczna i geocentryczna.
5. Kształt Ziemi, południki, równoleżniki, półkule, bieguny - rysunek.
6. Położenie kontynentów, oceanów - na mapie zaznaczanie.
7. Pole magnetyczne Ziemi, działanie magnesów i kompasu.
8. Strefy oświetlenia Ziemi.
9. Oceany - znaczenie.

KLASA 5 - ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU PO DZIALE 2

1. Siły zewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię terenu.
2. Najwyższy szczyt G. Świętokrzyskich, Sudetów i Tatr.
3. Krainy geograficzne i ich pasy ukształtowania powierzchni.
4. Rzeki - Wisłą i Odra - źródło, ujście gdzie.
5. Lasy w Polsce - ilość i rodzaje.
6. Sąsiedzi Polski i stolice tych państw.
7. Najważniejsze zabytki państw sąsiadujących.
8. Województwa sąsiadujące z kujawsko-pomorskim - wymienić plus ozanczenie na mapie.
9. Powiat, gmina i województwo.

KLASA 4 - ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU PO DZIALE 2

1. Przykłady składników przyrody ożywionej i nieożywionej.
2. Cechy życia organizmów.
3. Zmysły człowieka pomagające w odkrywaniu świata i życiu.
4. Przyrządy przyrodnika - wymienić i do czego służą.
5. Budowa mikroskopu - wymienić elementy i wskazać na rysunku.
6. Kierunki świata - oznaczenia polskie i skróty międzynarodowe.
7. Rodzaje map - do czego służą.
8. Zasady pielęgnacji roślin.
9. Zwierzęta hodowlane i domowe - jakie i w jakim celu są hodowane.

Życzę powodzenia w nauce i "połamania" długopisu na sprawdzianie :) 

poniedziałek, 17 października 2016

KLASA 4 - ZADANIA DODATKOWE

Zadania dodatkowe dla osób chętnych na ocenę celującą o wadze 3.

1. Przeprowadzenie doświadczenia wg instrukcji z zeszytu ćwiczeń str. 28 zad. 2.
Dwa zdjęcia (jedno z początku doświadczenia i jedno końcowe) należy przesłać na adres    tropemprzyrody@gmail.com, a opis doświadczenia wykonać w ćwiczeniach str. 28 zad. 2.

2. Przeprowadzenie doświadczenia- Na własne oczy - Podręcznik str. 48.
Zdjęcia z każdego dnia wzrostu fasoli należy przesłać na adres tropemprzyrody@gmail.com, a opis doświadczenia wykonać w ćwiczeniach str. 28 zad. 2.

TERMIN: 30.11.2016