poniedziałek, 11 grudnia 2017

KLASA 7 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU Z DZIAŁU UKŁAD POKARMOWY

1. Elementy budowy układu pokarmowego oraz gruczoły trawienne: budowa, działanie i ich funkcje.
2. Składniki pokarmowe - funkcje i przykłady pokarmów.
3. Witaminy i sole mineralne i ich skutki niedoboru w organizmie.
4. Piramida pokarmowa oraz dieta, rodzaje diety czynniki wpływające na dietę.
5. Znaczenie wody w organizmie człowieka.
6. Profilaktyka chorób układu pokarmowego.

poniedziałek, 4 grudnia 2017

KLASA 5 - LEKCJA

Praca na lekcji - 01.12.2017
1. Zapiszcie w zeszycie tytuł nowego działu: KRAJOBRAZY NIZIN oraz temat lekcji: Co to jest krajobraz?
2. Przeczytajcie tekst z podręcznika str. 88-90
3. Pod tematem narysujcie poniższy schemat:


4. Przerysujcie poniższą tabelę i uzupełnijcie ją poniższymi wyrażeniami:

teren fabryki, klif, kopalnia odkrywkowa, góry, pole uprawne, puszcza, dom w górach, lotnisko, pastwisko, miasto, autostrada, rzeka w parku narodowym, starorzecze, linia kolejowa w lesie, las sadzony przez człowieka, rzeka w mieście.

 5. Z zeszytu ćwiczeń wykonajcie zad. 1 i 2 str. 48 oraz zad.3 str.49. Do zadania 3 wykorzystajcie informacje wyszukane w Internecie.


wtorek, 28 listopada 2017

KLASA 6 - ZADANIE DODATKOWE

Przygotuj 3 mini plakaty (kartki A4) na poniższe tematy:
1. Zjawisko zaćmienia Słońca.
2. Krótkowzroczność, dalekowzroczność oraz sposoby korekty tych wad.
3. Zjawisko echolokacji oraz przykłady zwierząt które mają  lepiej rozwinięty słuch niż człowiek.

Każdy z tematów proszę przygotować na osobnej kartce. Nie można przyklejać gotowych wydrukowanych tekstów z Internetu - należy wybrać wyszukane informacje, zdecydować, które z nich są najważniejsze. Prace można wzbogacić o schematy, rysunki (odręczne lub wydrukowane).
Koniecznie podajemy na dole pracy źródła z których korzystano!
Termin oddania: 12.12.2017
Ocena: celująca o wadze 2 (wszystkie trzy tematy składają się na jedną ocenę)

KLASA 5 - ZADANIE DODATKOWE

Przygotuj plakat w formacie A3 nt. "Osobliwości przyrodnicze regionu kujawsko-pomorskiego".
Termin oddania pracy: 12.12.2017
Ocena: celująca o wadze 2.

KLASA 5 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU DZIAŁ 3

1. Źródła zanieczyszczeń środowiska.
2. Sposób powstawania kwaśnych deszczy i smogu.
3. Źródła i rodzaje zanieszczyszczeń powietrza, wody i gleby.
4. Przykłady bogactw przyrody wykorzystywanych przez człowieka.
5. Kilka przykładów działań indywidualnych i lokalnych służących ochronie przyrody.
6. Przykłady unieszkodliwiania zanieczyszczeń przez przyrodę.
7. Formy ochrony przyrody w Polsce - podział.
8. Sposoby zachowania się na obszarach chronionych.
9. Na czym polega ochrona ścisła i częściowa danego obszaru.
10. Na czym polega ochrona całkowita i częściowa danego gatunku.
11.  Przykłady gatunków chronionych - z podręcznika str.82-83.

poniedziałek, 27 listopada 2017

KLASA 6 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU - DZIAŁ 2

1. Rozpoznawanie torów ruchu, czym jest ruch.
2. Wyjaśnić co to jest względność ruchu.
3. Co to jest układ odniesienia w ruchu ciał.
4. Obliczanie prędkości ze wzoru.
5. Przykłady występowania tarcia, znaczenie siły tarcia w życiu, od czego zależy siła tarcia.
6. Czynniki od których zależy siła oporu, znaczenie siły oporu w życiu codziennym.
7. Przykłady elektryzowania ciał z życia codziennego.
8. Przykłady źródeł prądu.
9. Przykłady przewodników i izolatorów elektrycznych.
10. Czym jest prąd elektryczny.
11. Przykłady źródeł światła - naturalnych i sztucznych.
12. Schematy odbicia światła od lustra, rozproszenia od kartki, odbicia od odblasku.
13. Schemat powstawania obrazu w oku.
14. Działanie soczewki z bliska i z daleka - jaki obraz powstaje.
15. Źródła dźwięków, wpływ hałasu na zdrowie człowieka.
16. Porównanie prędkości światła i dźwięku.

poniedziałek, 20 listopada 2017

KLASA 7 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU: APARAT RUCHU

1. Podział aparatu ruchu na cześć czynną i bierną - funkcje.
2. Elementy szkieletu osiowego, wymienić elementy, funkcje poszczególnych elementów.
3. Odcinki kręgosłupa.
4. Budowa kości plus składniki chemiczne kości.
5. Krzywizny kręgosłupa, choroby aparatu ruchu, wady postawy.
6.  Budowa czaszki - mózgo - i trzewioczaszka - kości.
7. Rodzaje stawów.
8. Szkielet - nazwy kości na rysunku.
9. Rola szpiku kostnego.
10. Wpływ środków dopingujących na zdrowie człowieka.
11. Czynności udzielania pomocy przy urazach kończyn.
12. Związek budowy odcinków kręgosłupa z pełnioną funkcją.

wtorek, 14 listopada 2017

KLASA 5 - ZANIECZYSZCZENIA WODY I GLEBY

1. Zapisz temat w zeszycie:

Temat: Zanieczyszczenia wody i gleby.

2. Wykonaj poniższe zadanie dotyczące poprzedniej lekcji.

3. Przeczytaj temat z podręcznika str. 62-68.

4. Poniższy schemat przerysuj do zeszytu.

5. Rozwiąż poniższą krzyżówkę.


wtorek, 31 października 2017

KLASA 5 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU Z DZIAŁU 2

1. Krainy geograficzne pasa pobrzeży i gór.
2. Gatunki drzew iglastych i liściastych polskich lasów.
3. Symbole UE.
4. Siły kształtujące powierzchnię ziemi: podział i przykłady.
5. Państwa sąsiadujące z Polską: zaznaczanie na mapie i ich stolice.
6. Wyjaśnienie co oznacza system administracji -  trójstopniowy.
7. Korzyści dla mieszkańców z UE.
8. Pojęcia - jezioro sztuczne, zaporowe, górskie, przybrzeżne.

Na ocenę celującą: położenie rzek na mapie: Wisła, Odra, Noteć, Warta, Bug, Wieprz

KLASA 6 - LEKCJA - POWTÓRZENIE RUCH, TARCIE I SIŁA OPORU

sobota, 7 października 2017

KLASA 7 - ZAGADNIENIA DO OPRACOWANIA DO KARTY PRACY

SKÓRA - BUDOWA, FUNKCJE I HIGIENA SKÓRY
1. Budowa skóry i warstwy podskórnej: naskórek i skóra właściwa - z czego się składają.
2. Funkcje skóry i warstwy podskórnej.
3. Wytwory naskórka - jakie i do czego służą.
4. Co to są receptory i do czego służą.
5. Zasady dbania o zdrowie skóry.
6. Jakie objawy dają dolegliwości i choroby skóry takie jak: łupież, alergia skórna, opryszczka, wszy, świerzb, grzybica.
7. Stopnie oparzeń i odmrożeń i pierwsza pomoc w tych przypadkach.


wtorek, 26 września 2017

KLASA 5 - ZADANIE DODATKOWE: MAPA POZIOMICOWA

Korzystając z załączonej mapy Nibylandii odpowiedz na pytania:
1. Jaką wysokość bezwzględną mają wszystkie góry? Podaj wysokości i ich nazwy.
2. Z jakiej góry spływa rzeka, jaką ma nazwę i w jakim kierunku geograficznym płynie?
3. Który ze szlaków prowadzących na Kotełek jest najtrudniejszy? Dlaczego?
4. Na jakiej wysokości bezwzględnej jest schronisko?
5. Jaką różnicę wysokości pokonuje się podróżując wyciągiem z jednej góry na drugą?
6. Jaką największą głębokość ma kąpielisko na jeziorze?
7. Jaką największą głębokość ma kotlina?
8. Jaka jest odległość w km ze schroniska do przystanku autobusowego?
9. Podaj wysokość względną szczytu Kokosanki względem punktu B.

Ocena celująca o wadze 2. Odpowiedzi przesyłać proszę na email: tropemprzyrody@gmail.com Termin: 03.10.2017.
Powodzenia !


poniedziałek, 25 września 2017

KLASA 5 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU PO DZIALE 1

1. Zamiana skali z rozmiarów rzeczywistych do skali liczbowej, mianowanej i liniowej.
2. Formy terenu na poziomicach: dolina, kotlina, wzgórze, pagórek, góra, szczyt, stok - rozpoznawanie z poziomic.
3. Mapa, plan, mapa ogólnogeograficzna, poziomica, depresja.
4. Korzystanie z podziałki liniowej na mapie i obliczanie odległości.
5. Wysokość bezwzględna i względna - co to jest i obliczanie wys. względnej.
6.  Kolory na mapach poziomicowych.

piątek, 22 września 2017

KLASA 7 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU Z DZIAŁU 1

1. Hierarchiczna budowa ciała człowieka.
2. Doświadczenie - etapy przeprowadzania.
3. Rozróżnianie 4 typów komórek.
4. Nazewnictwo, budowa i funkcje organelli komórkowych.
5. Funkcje poszczególnych układów.
6. Podział, rodzaje, budowa i funkcje tkanek zwierzęcych.

czwartek, 11 maja 2017

KLASA 6 - PROJEKT EDUKACYJNY


CZAS I ORGANIZACJA PRACY- 5 GODZIN LEKCYJNYCH

Uczniowie mogą gromadzić i przygotowywać niektóre materiały w domu. Podczas zajęć pracują nad projektem w czasie wszystkich przeznaczonych na projekt godzin.
 
klasa 6a:

1. 24.05. 
2. 26.05.
3. 29.05. 
4. 31.05. 
5. 02.06. 
 
klasa 6b:

1. 24.05.
2. 26.05.
3. 02.06.
4. 08.06. 
5. 12.06. 

TEMATY DO WYBORU
TEMAT
PRZYKŁAD ZAWARTOŚCI PROJEKTU
FORMA PRACY DO WYBORU
1. Czy warto uprawiać sport?
Zalety i możliwe wady uprawiania sportu, przykłady dyscyplin sportowych, które są polecane przy różnych schorzeniach zdrowotnych.
plakat
prezentacja multimedialna
2. Budowa komórki roślinnej/zwierzęcej.
Elementy budowy komórki, opis elementów z funkcjami dla komórki/organizmu.
model
3. Alternatywne źródła energii.
Rodzaje alternatywnych źródeł energii, opis ich działania, gromadzenia energii, koszty, zalety i wady.
album
makieta
4. Pogoda jest zawsze.
Opis różnych zjawisk pogodowych, mogą być własne zdjęcia i filmiki, pogoda na świecie, przyrządy meteorologiczne.
prezentacja multimedialna
film
5. W jeden dzień dookoła świata.
Plan wymarzonej wycieczki dookoła świata, plan podróży, obiekty na mapie, zabytki, co warto zobaczyć, atrakcje, koszty, środek transportu.
plakat