czwartek, 14 stycznia 2016

KLASA 5: LEKCJA - ATRAKCJE TURYSTYCZNE WARSZAWY.

Zagadnienia do opracowania w grupach:

Przy każdym opisywanym obiekcie mogą się znaleźć: zdjęcie, położenie na mapce, historia powstania obiektu, użytkowanie,  ceny biletów wstępu itp.
Pod uwagę przy ocenie pracy będą brane:
- zgodność z tematem - maksymalnie 3 pkt.
- estetyka pracy - maksymalnie 3 pkt.
- ilość zawartych informacji w pracy- maksymalnie 3 pkt.
- wkład pracy - maksymalnie 3 pkt.
Razem maksymalnie można zdobyć 12 pkt. co da ocenę celującą o wadze 2.


GRUPA 1: WARSZAWSKIE MUZEA
- Centrum Nauki Kopernik
- Muzeum Powstania Warszawskiego
- Muzeum Narodowe

GRUPA 2: OBIEKTY SPORTOWE WARSZAWY
- Stadion Narodowy
- Górka Szczęśliwicka
- Tor wyścigów konnych na Służewcu

GRUPA 3: HISTORYCZNE PLACE WARSZAWY
- Plac Zamkowy
- Plac Teatralny
- Plac Małachowskiego

GRUPA 4: TRAKT KRÓLEWSKI
- Kościół św. Anny
- Nowy Świat
- Zamek Ujazdowski

GRUPA 5: STARE MIASTO
- Zamek Królewski
- Rynek Starego Miasta
- Warszawska Syrenka

GRUPA 6: ŁAZIENKI
- Belweder
- Biały Domek
- Pałac na wodzie

GRUPA 7: INFRASTRUKTURA
- Metro
- Najwyższe budynki w Warszawie
- Wał Miedzeszyński

wtorek, 5 stycznia 2016

KLASA 6 - ZAGADNIENIA NA SPRAWDZIAN - DZIAŁ 3

Zagadnienia:
1. Rozróżnianie na ilustracjach parzydełkowców, płazińców, nicieni, pierścienic i  stawonogów.
2. Budowa ciała ryby - rysunek.
3. Cechy przystosowawcze ptaków do lotu.
4. Cechy ptaków drapieżnych.
5. Budowa zewnętrzna tasiemca.
6. Cechy wspólne stawonogów.
7. Rozpoznawanie z ilustracji gadów żyjących w Polsce.
8. Przykłady zwierząt kręgowych i bezkręgowych.
9. Wyjaśnienie określenia: ryby dwuśrodowiskowe z przykładami takich ryb.
10. Pojęcia: zagniazdowniki i gniazdowniki.
11. Przystosowanie ssaków do życia w różnych środowiskach życia.
12. Cechy charakterystyczne kręgowców i bezkręgowców.
13. Sposób rozmnażania gadów.
14. Dlaczego ptaki mają dobrze rozwinięty układ oddechowy.
15. Porównanie budowy płazów i gadów.
16. Rozmnażanie ssaków.
 Na ocenę celującą:
1. Budowa komórki zwierzęcej.
2.  Regeneracja ciała u pierścienic.
3. Na czym polega pasożytnictwo lęgowe.