piątek, 9 grudnia 2016

KLASA 6 - ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU PO DZIALE 2

1. Tor ruchu - wyjaśnić i rodzaje.
2. Przykłady działania siły tarcia.
3. Czynniki od których zależy siła oporu.
4. Przewodniki i izolatory elektryczne.
5. Źródła światła.
6. Zjawisko odbicia światła.
7. Ruch ciał i względność ruchu.
8. Skutki przepływu prądu elektrycznego.
9. Ognisko i ogniskowa.
10. Wpływ hałasu na ludzki organizm.
11. Obliczanie prędkości, drogi i czasu.
12.Działanie bezpieczników w instalacjach elektrycznych.

KLASA 4 - ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU PO DZIALE 4

1. Co to jest komórka i tkanka.
2. Rozróżnianie organizmów jednokomórkowych od wielokomórkowych.
3. Elementy budowy rośliny i zwierzęcia: od komórki do całego organizmu.
4. Czynności życiowe organizmów.
5. Przebieg fotosyntezy: co potrzebne i co powstaje.
6. Królestwa organizmów: wymienić i znać sposób odżywiania się organizmów z danego królestwa i miejsce do życia.
7. Przykłady zwierząt roślinożernych, mięsożernych i pasożytów - na czym polega pasożytnictwo.
8. Rozmnażanie płciowe i bezpłciowe - podręcznik strona 89.
9. Łańcuch pokarmowy - z jakich organizmów się składa.

piątek, 18 listopada 2016

KLASA 4 - ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU PO DZIALE 3

1. Stany skupienia wody i przykłady w środowisku przyrodniczym.
2. Posługiwanie się termometrem zewnętrznym - odczytywanie temperatury.
3. Przemiany substancji: parowanie, topnienie, krzepnięcie, skraplanie.
4. Przyrządy pomiarowe i jednostki miary składników pogody.
5. Osady i opady atmosferyczne - wymienić i wyjaśnić.
6. Odczytywanie prognozy pogody z mapy pogodowej - znajomość symboli pogodowych.
7. Pozorna wędrówka Słońca w ciągu doby - długość cieni w ciągu dnia.
8. Daty rozpoczynania się pór roku.

KLASA 5 - ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU PO DZIALE 3

1. Źródła zanieczyszczeń środowiska.
2. Przykłady indywidualnych działań w celu ochrony przyrody.
3. Przykłady form ochrony przyrody w Polsce.
4. Różnice pomiędzy ochroną częściową i całkowitą.
5. Zasady zachowania na obszarach chronionych.
6. Powstawanie smogu i kwaśnych deszczy. Skutki dla organizmów.
7. Samooczyszczanie w przyrodzie - wyjaśnić i przykłady organizmów.
8. Przykłady różnych form ochrony przyrody w najbliższej okolicy.

KLASA 5 - ZADANIA DODATKOWE

Zadania dodatkowe dla osób chętnych na ocenę celującą o wadze 3.

1. Przeprowadzenie doświadczenia wg instrukcji z podręcznika str. 66.
Zdjęcia z każdego dnia wzrostu należy przesłać na adres tropemprzyrody@gmail.com, a opis doświadczenia czyli obserwacje i wnioski zapisać w zeszycie przedmiotowym wg wzoru zamieszczonego w podręczniku przy doświadczeniu.

2. Przeprowadzenie doświadczenia wg instrukcji z podręcznika str. 67. Zdjęcia z każdego dnia wzrostu należy przesłać na adres tropemprzyrody@gmail.com, a opis doświadczenia czyli obserwacje i wnioski zapisać w zeszycie przedmiotowym.

TERMIN: 09.12.2016

poniedziałek, 14 listopada 2016

KLASA 5 - LEKCJA: CO ZAGRAŻA PRZYRODZIE?

Kolejność wykonywania zadań na lekcji:
1. Sprawdź poprawność wypełnienia mapy mentalnej z poprzedniej lekcji.

2. Wykonaj poniższe zadanie:
3. W zeszycie pod tematem narysuj tabelę:
Nagłówek całej tabeli: PRZYCZYNY WYCZERPYWANIA SIĘ DÓBR NATURALNYCH
Podziel tabelę na trzy kolumny i zatytułuj:
a. zmniejszenie ilości roślin
b. zmniejszenie ilości zwierząt
c. zmniejszenie ilości surowców mineralnych
Do kolumn wpisz przyczyny z zadania poprzedniego.

wtorek, 25 października 2016

KLASA 6- ZADANIE DODATKOWE WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE

WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE:
Korzystając z map w atlasie, określ położenie geograficzne szczytów górskich: Mont Everest, Kilimandżaro, McKinley, Mont Blanc, Aconcaqua, Vinson. Można zdobyć dwa plusy. Odpowiedzi przesyłać proszę na email: tropemprzyrody@gmail.com Powodzenia !

KLASA 5 - ZADANIE DODATKOWE

Zaplanuj 3-dniową wycieczkę do jednej ze stolic krajów europejskich. Planując wycieczkę weź pod uwagę koszty, zabytki, nocleg, dojazd. Rozpisz jakie zabytki, miejsca warto w stolicy odwiedzić. Możesz wzbogacić pracę zdjęciami/rysunkami. Pracę możesz wykonać na kartce A4 dowolną techniką (odręcznie lub komputerowo) /wysłać e-mailem lub wydrukować. Forma do wyboru: ulotka, plakat, prezentacja.
e-mail: tropemprzyrody@gmail.com
Ocena: celująca o wadze 3.
Termin: 30.11.2016

KLASA 6 - ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU PO DZIALE 1

1. Planety Układu Słonecznego w kolejności.
2. Ciała niebieskie: gwiazda, planeta, meteory.
3. Cechy ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi.
4. Teoria heliocentryczna i geocentryczna.
5. Kształt Ziemi, południki, równoleżniki, półkule, bieguny - rysunek.
6. Położenie kontynentów, oceanów - na mapie zaznaczanie.
7. Pole magnetyczne Ziemi, działanie magnesów i kompasu.
8. Strefy oświetlenia Ziemi.
9. Oceany - znaczenie.

KLASA 5 - ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU PO DZIALE 2

1. Siły zewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię terenu.
2. Najwyższy szczyt G. Świętokrzyskich, Sudetów i Tatr.
3. Krainy geograficzne i ich pasy ukształtowania powierzchni.
4. Rzeki - Wisłą i Odra - źródło, ujście gdzie.
5. Lasy w Polsce - ilość i rodzaje.
6. Sąsiedzi Polski i stolice tych państw.
7. Najważniejsze zabytki państw sąsiadujących.
8. Województwa sąsiadujące z kujawsko-pomorskim - wymienić plus ozanczenie na mapie.
9. Powiat, gmina i województwo.

KLASA 4 - ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU PO DZIALE 2

1. Przykłady składników przyrody ożywionej i nieożywionej.
2. Cechy życia organizmów.
3. Zmysły człowieka pomagające w odkrywaniu świata i życiu.
4. Przyrządy przyrodnika - wymienić i do czego służą.
5. Budowa mikroskopu - wymienić elementy i wskazać na rysunku.
6. Kierunki świata - oznaczenia polskie i skróty międzynarodowe.
7. Rodzaje map - do czego służą.
8. Zasady pielęgnacji roślin.
9. Zwierzęta hodowlane i domowe - jakie i w jakim celu są hodowane.

Życzę powodzenia w nauce i "połamania" długopisu na sprawdzianie :) 

poniedziałek, 17 października 2016

KLASA 4 - ZADANIA DODATKOWE

Zadania dodatkowe dla osób chętnych na ocenę celującą o wadze 3.

1. Przeprowadzenie doświadczenia wg instrukcji z zeszytu ćwiczeń str. 28 zad. 2.
Dwa zdjęcia (jedno z początku doświadczenia i jedno końcowe) należy przesłać na adres    tropemprzyrody@gmail.com, a opis doświadczenia wykonać w ćwiczeniach str. 28 zad. 2.

2. Przeprowadzenie doświadczenia- Na własne oczy - Podręcznik str. 48.
Zdjęcia z każdego dnia wzrostu fasoli należy przesłać na adres tropemprzyrody@gmail.com, a opis doświadczenia wykonać w ćwiczeniach str. 28 zad. 2.

TERMIN: 30.11.2016

wtorek, 20 września 2016

KLASA 6 - LEKCJA - POLE MAGNETYCZNE ZIEMI

Wykonaj poniższe polecenia:
1. Przeczytaj tekst w podręczniku str. 21-24.
2. W zeszycie zanotuj temat lekcji: Pole magnetyczne Ziemi.
3. Zapoznaj się z poniższym materiałem

DZIAŁANIE MAGNESÓW 
 -zapoznaj się z ekranem a i b

3. Pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania:
a. Co to jest pole magnetyczne?
b. Narysuj oddziaływania pomiędzy dwoma magnesami skierowanymi do siebie przeciwnymi biegunami.
c. Narysuj linie pola magnetycznego wokół magnesu sztabkowego.
4. Zanotuj notatkę z lekcji:
Magnesy oddziałują tylko na niektóre substancje, m.in. przedmioty wykonane z żelaza, niklu, kobaltu oraz ze stali. (Sprawdź w Wikipedii z czego składa się stal i zanotuj to w zeszycie)
Magnesy różnoimienne się przyciągają, a jednoimienne się odpychają.  
Magnes i inne przedmioty mające właściwości magnetyczne mogą zakłócić działanie igły magnetycznej. 
5. Uzupełnij zdania i przepisz notatkę do zeszytu:

KLASA 5 - ZADANIE DODATKOWE

Korzystając z załączonej mapy Nibylandii odpowiedz na pytania:
1. Jaką wysokość bezwzględną mają wszystkie góry? Podaj wysokości i ich nazwy.
2. Z jakiej góry spływa rzeka, jaką ma nazwę i w jakim kierunku geograficznym płynie?
3. Który ze szlaków prowadzących na Kotełek jest najtrudniejszy? Dlaczego?
4. Na jakiej wysokości bezwzględnej jest schronisko?
5. Jaką różnicę wysokości pokonuje się podróżując wyciągiem z jednej góry na drugą?
6. Jaką największą głębokość ma kąpielisko na jeziorze?
7. Jaką największą głębokość ma kotlina?
8. Jaka jest odległość w km ze schroniska do przystanku autobusowego?
9. Podaj wysokość względną szczytu Kokosanki względem punktu B.

Do zdobycia 1 plus za każde 3 poprawne zadania. Maksymalnie 3 plusy za 9 poprawnych odpowiedzi :) Odpowiedzi przesyłać proszę na email: tropemprzyrody@gmail.com Powodzenia !

KLASA 4 - SKETCHNOTKA Z LEKCJI - CO WPŁYWA NA DOBRE SAMOPOCZUCIE W SZKOLE I W DOMU?


KLASA 6 - SKETCHNOTKA Z LEKCJI - CO TO JEST WSZECHŚWIAT?


KLASA 4 - SKETCHNOTKA Z LEKCJI - PIERWSZA LEKCJA PRZYRODY


środa, 7 września 2016

POWITANIE

WITAM WSZYSTKICH W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2016/2017 :)
ŻYCZĘ OWOCNYCH POSZUKIWAŃ PRZYRODNICZYCH ORAZ NIEUSTANNEGO ZAPAŁU DO PRACY.
B. Ziółkowska

wtorek, 31 maja 2016

KLASA 6 - PROJEKT EDUKACYJNY

Tematy do wyboru:
1. Układ Słoneczny - model z opisem.
2. Budowa komórki roślinnej lub zwierzęcej - model z opisem.
3. Makieta domu ekologicznego z opisem.
4. Jak brak ruchu wpływa na organizm? - plakat/prezentacja/film.
5. Kuchenka mikrofalowa - plakat/prezentacja/film.
6. Wpływ konserwantów na zdrowie człowieka - plakat/prezentacja/film.
7. Jakie jest nasze drugie śniadanie? - plakat/prezentacja/film.

Ocena:
a. ocena za projekt (zawartość merytoryczna, estetyka, pomysłowość, współpraca w grupie, wykonywanie zadań) - ocena dla grupy o wadze 3.
b. ocena za prezentację projektu - (wyraźna prezentacja, przestrzeganie czasu, naturalne zachowanie, pomoce, umiejętność odpowiadania na pytania) - ocena dla grupy o wadze 3.


piątek, 13 maja 2016

WPIS TESTOWY - PROSZĘ NIE ROZWIĄZYWAĆ :)

Rozgrzewka :)

KRZYŻÓWKA

Instrukcja do zadania.

Jak ma wyglądać tabela?

Zadanie domowe -  dodatkowe dla chętnych.Po dzisiejszej lekcji potrafisz:
1. Wstawiać tabele w MS Word.
2. Formatować tekst w tabeli.
3. Dodawać kolumny i wiersze do rabeli.
4. Wypełniać kolorem kolumny/wiersze i komórki.
5. Scalać komórki.
6. Zmieniać krawędzie tabeli ?grubość linii, kreskowanie linii/


poniedziałek, 18 kwietnia 2016

KLASA 6 - LEKCJA: ROZDZIELANIE MIESZANIN JEDNORODNYCH

Zapoznaj się z poniższymi materiałami i wykonaj polecenia.

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji: Jak rozdzielić mieszaniny jednorodne?
2. Zapoznaj się z materiałem w podręczniku - str. 241-242.
3. Obejrzyj FILM - otrzymywanie soli z solnego roztworu przez odparowanie wody.


4. Wypełnij kartę pracy otrzymaną od nauczyciela - możesz skorzystać z Internetu wykonując zadania. (1 plus)

5. Wykonaj zadania z ćwiczeń: str. 57-58. Przy wykonywaniu zadania 3 str. 58 skorzystaj z Internetu. (1 plus)
6. Rozwiąż zadanie 4 str 242 z podręcznika - pisemnie w zeszycie. (1 plus)

KLASA 5 - ZADANIA DODATKOWE: ROŚLINY

Zadania dodatkowe - za każde wykonane zadanie można otrzymać ocenę o wadze 2.

Zadanie: 1 - Wyjaśnij jaki związek ma włączony  komputer/tv/pralka z paprociami rosnącymi w erze karbonu?

Zadanie: 2 - Wyjaśnij co to jest osmoza. Jaki ma ona związek z korzeniami roślin?

Odpowiedzi należy przesyłać e-mailem: tropemprzyrody@gmail.com do 29.04.2016r.

czwartek, 31 marca 2016

KLASA 6: ZADANIE DODATKOWE - PRZYSTOSOWANIA ORGANIZMÓW

Poniżej znajduje się tabela do uzupełnienia. Za całą poprawnie wypełnioną tabelę można otrzymać 2 plusy (dwa opisane organizmy = jeden plus).
  Tabelę można wydrukować i przynieść do szkoły wypełnioną  lub odpowiedzi napisać w programie tekstowym lub w e-mailu i wysłać na adres: tropemprzyrody@gmail.com.


KLASA 5 i 6: ZADANIE DODATKOWE - NASZA GMINA

Co trzeba zrobić??? :)
1. Wykonać 6 (klasa 5) / 8 (klasa 6) zdjęć zabytków/ciekawych obiektów naszej gminy. Na zdjęciu musi być osoba, która wykonuje pracę.
2. Zabytek/obiekt musi być podpisany -co, gdzie, kiedy.
3. Do zdjęcia należy dołożyć krótki opis sfotografowanego obiektu - około 4-5 zdań (daty powstania itp.)
4. Zdjęcia wraz z opisami złożyć w całość:
klasa 5: do wyboru: prezentacja w programie Prezi lub collage ze zdjęć w programie Pic Collage.
klasa 6: do wyboru: prezentacja w programie Prezi lub film ze zdjęć w dowolnym programie lub pokaz zdjęć w programie PhotoStory.
Jaka ocena:
Ocena o wadze 3.
Terminy:
Na prace czekam do 31 maja 2016 r. 

Programy:
Prezi - link do programu - TUTAJ.
Pic Collage - aplikacja dostępna na tablety i smartfony z systemem Android - bezpłatna.
PhotoStory - darmowy dodatek firmy Microsoft to oryginalnego Windowsa.

KLASA 4: ZADANIE DODATKOWE: WIOSNA.

Zadanie dodatkowe związane jest z fotografią :) Należy wykonać 8 zdjęć przedstawiających przyjście wiosny. Każde ze zdjęć należy opisać tzn. jaka roślina/zjawisko znajduje się na zdjęciu.
Zdjęcia z opisami należy przesłać e-mailem na adres: tropemprzyrody@gmail.com. Za poprawnie wykonane zadanie można otrzymać ocenę 6 o wadze 2.
Na prace czekam do 13 maja 2016r.

KLASA 4: ZADANIE DODATKOWE - UZALEŻNIENIA

Poniżej znajduje się karta pracy do uzupełnienia. Za całą poprawnie wypełnioną kartę pracy można otrzymać 4 plusy.
Zad. 1 i 5 - jeden plus. Zad. 2 - jeden plus. Zad. 3 - jeden plus. Zad.4 - jeden plus.
Kartę można wydrukować i przynieść do szkoły wypełnioną  lub odpowiedzi napisać w programie tekstowym lub w e-mailu i wysłać na adres: tropemprzyrody@gmail.com.
wtorek, 15 marca 2016

KLASA 6 - OSTATNIE TEMATY DO OPRACOWANIA

21.03.2016 (poniedziałek)
S. Wasilewski - Pustynie lodowe. (Położenie na kuli ziemskiej, cechy klimatu, rośliny i zwierzęta).
A. Witkowska -  Pustynie lodowe. (Położenie na kuli ziemskiej, cechy klimatu, rośliny i zwierzęta).

22.03.2016 (wtorek)
K. Winkowski - Góry wysokie. (Zaznaczyć na mapie największe pasma górskie świata ze szczytami, cechy klimatu wysokogórskiego oraz piętra roślinności - tylko wymienić z wysokościami).
N. Witkowska - Góry wysokie. (Zaznaczyć na mapie największe pasma górskie świata ze szczytami, cechy klimatu wysokogórskiego oraz piętra roślinności - tylko wymienić z wysokościami).
M. Wolski - Rośliny i zwierzęta gór wysokich. (Przystosowania i przykłady roślin i zwierząt.)
M. Żukowski - Rośliny i zwierzęta gór wysokich. (Przystosowania i przykłady roślin i zwierząt.)

poniedziałek, 22 lutego 2016

KLASA 4: ZAGADNIENIA NA SPRAWDZIAN Z DZIAŁU 5

Zagadnienia na sprawdzian - dział 5:
1. Przykłady produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
2. Schematy elementów budowy szkieletu, układu pokarmowego, krwionośnego, oddechowego i rozrodczego - podpisywanie elementów budowy.
3. Narządy zmysłów - wymienić.
4. Rola oka i ucha.
5. Składniki pokarmowe ważne dla organizmu człowieka - wymienić i ich rola w organizmie.
6. Narządy budujące przewód pokarmowy, drogi oddechowe. - wymienić.
7. Rola układu pokarmowego, serca i naczyń krwionośnych, układu oddechowego.
8. 3 funkcje szkieletu.
9. Na czym polega oddychanie komórkowe.
10. Porównanie zapotrzebowania energetycznego w zależności od: stanu zdrowia, wieku, płci i wysiłku fizycznego.
11. Opis głównych etapów rozwoju dziecka wewnątrz organizmu matki.
12. Pojęcie zapłodnienie.
13. Nazwy etapów życia człowieka od narodzin do starości.
14. Przykłady zmian zachodzących w okresie dojrzewania człowieka.
15. Rola łożyska.
16. Jak należy dbać o układ krwionośny.
17. Na czym polega współdziałanie układu pokarmowego, oddechowego i krwionośnego w procesie wytwarzania energii.
18. Wymienić narządy budujące układ nerwowy.

ZAGADNIENIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ:
1. Opis narządów wspomagających trawienie - wątroba i trzustka.
2. Charakterystyka poszczególnych składników krwi - płytki krwi, krwinki białe i czerwone oraz osocze.

poniedziałek, 1 lutego 2016

KLASA 6: LEKCJA: STREFY KRAJOBRAZOWE I KLIMATYCZNE ŚWIATA

ZADANIE 1:

ZADANIE 2:

ZADANIE: 3

ZADANIE: 4

ZADANIE: 5

ZADANIE: 6


KLASA 6 - LEKCJA: TEMATY LEKCJI DLA UCZNIÓW DO OPRACOWANIA.

Poniżej zamieszczam listę tematów do opracowania. Wyznaczeni uczniowie do tematu - proszę zwrócić uwagę na zagadnienia zawarte przy temacie.
Przy ocenianiu będą brane pod uwagę:
1. Ilość zawartych informacji w prezentacji/plakacie - 3 pkt.
2. Zgodność z zagadnieniami zamieszczonymi przy przydzielonym temacie - 3 pkt.
3. Wkład pracy - 3 pkt.
4. Sposób prezentacji tematu - 3 pkt.
Maksymalnie można otrzymać 12 punktów - co daje ocenę celującą o wadze 3.

Tematy:
1. Klimat i rośliny wilgotnego lasu równikowego.  08.02
-  położenie wilgotnego lasu równikowego na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin.

2. Zwierzęta wilgotnego lasu równikowego. 09.02
- przystosowania zwierząt
- przykłady i charakterystyka zwierząt.

3. Klimat i rośliny sawanny. 12.02
-  położenie sawanny na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin.

4. Zwierzęta sawanny. 15.02
- przystosowania zwierząt
- przykłady i charakterystyka zwierząt.

5. Klimat i rośliny pustyń gorących. 16.02
 -  położenie pustyń gorących na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin.

6. Zwierzęta pustyń gorących. 19.02
- przystosowania zwierząt
- przykłady i charakterystyka zwierząt.

7. Klimat, rośliny i zwierzęta obszaru śródziemnomorskiego. 22.02
- położenie obszaru na kuli ziemskiej
- przystosowania roślin i zwierząt
- przykłady roślin i zwierząt.

8. Turystyka w strefie śródziemnomorskiej. 23.02
- przykłady miejsc/obiektów wartych odwiedzenia i  położonych w strefie śródziemnomorskiej.

9. Klimat i rośliny lasów liściastych i mieszanych. 26.02
 -  położenie lasów liściastych i mieszanych na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin.

10. Zwierzęta lasów liściastych i mieszanych. 29.02
- przystosowania zwierząt
- przykłady i charakterystyka zwierząt.

11. Klimat i rośliny stepów. 01.03
-  położenie stepów na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin.

12. Zwierzęta stepowe. 04.03
- przystosowania zwierząt
- przykłady i charakterystyka zwierząt.

czwartek, 14 stycznia 2016

KLASA 5: LEKCJA - ATRAKCJE TURYSTYCZNE WARSZAWY.

Zagadnienia do opracowania w grupach:

Przy każdym opisywanym obiekcie mogą się znaleźć: zdjęcie, położenie na mapce, historia powstania obiektu, użytkowanie,  ceny biletów wstępu itp.
Pod uwagę przy ocenie pracy będą brane:
- zgodność z tematem - maksymalnie 3 pkt.
- estetyka pracy - maksymalnie 3 pkt.
- ilość zawartych informacji w pracy- maksymalnie 3 pkt.
- wkład pracy - maksymalnie 3 pkt.
Razem maksymalnie można zdobyć 12 pkt. co da ocenę celującą o wadze 2.


GRUPA 1: WARSZAWSKIE MUZEA
- Centrum Nauki Kopernik
- Muzeum Powstania Warszawskiego
- Muzeum Narodowe

GRUPA 2: OBIEKTY SPORTOWE WARSZAWY
- Stadion Narodowy
- Górka Szczęśliwicka
- Tor wyścigów konnych na Służewcu

GRUPA 3: HISTORYCZNE PLACE WARSZAWY
- Plac Zamkowy
- Plac Teatralny
- Plac Małachowskiego

GRUPA 4: TRAKT KRÓLEWSKI
- Kościół św. Anny
- Nowy Świat
- Zamek Ujazdowski

GRUPA 5: STARE MIASTO
- Zamek Królewski
- Rynek Starego Miasta
- Warszawska Syrenka

GRUPA 6: ŁAZIENKI
- Belweder
- Biały Domek
- Pałac na wodzie

GRUPA 7: INFRASTRUKTURA
- Metro
- Najwyższe budynki w Warszawie
- Wał Miedzeszyński

wtorek, 5 stycznia 2016

KLASA 6 - ZAGADNIENIA NA SPRAWDZIAN - DZIAŁ 3

Zagadnienia:
1. Rozróżnianie na ilustracjach parzydełkowców, płazińców, nicieni, pierścienic i  stawonogów.
2. Budowa ciała ryby - rysunek.
3. Cechy przystosowawcze ptaków do lotu.
4. Cechy ptaków drapieżnych.
5. Budowa zewnętrzna tasiemca.
6. Cechy wspólne stawonogów.
7. Rozpoznawanie z ilustracji gadów żyjących w Polsce.
8. Przykłady zwierząt kręgowych i bezkręgowych.
9. Wyjaśnienie określenia: ryby dwuśrodowiskowe z przykładami takich ryb.
10. Pojęcia: zagniazdowniki i gniazdowniki.
11. Przystosowanie ssaków do życia w różnych środowiskach życia.
12. Cechy charakterystyczne kręgowców i bezkręgowców.
13. Sposób rozmnażania gadów.
14. Dlaczego ptaki mają dobrze rozwinięty układ oddechowy.
15. Porównanie budowy płazów i gadów.
16. Rozmnażanie ssaków.
 Na ocenę celującą:
1. Budowa komórki zwierzęcej.
2.  Regeneracja ciała u pierścienic.
3. Na czym polega pasożytnictwo lęgowe.