środa, 5 kwietnia 2017

KLASA 5 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU - DZIAŁ 7

1. Mchy - budowa, znaczenie, miejsca występowania, przykłady mchów.
2. Paprotniki - podział, budowa, znaczenie, miejsca występowania, przykłady.
3. Pojęcia: organizmy pionierskie, zapylenie, zapłodnienie, okrytonasienne, nagonasienne.
4. Rośliny nasienne - podział, budowa, znaczenie dla człowieka.
5. Funkcje korzeni, łodygi, liści i kwiatów.
6. Budowa kwiatu, owocu oraz funkcje poszczególnych elementów.
7. Grzyby - budowa, przykłady, pozytywne i negatywne znaczenie grzybów.

KLASA 4 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU - DZIAŁ 7

1. Przykłady wód słodkich i słonych (podział).
2. Przystosowania organizmów zwierzęcych i roślinnych do życia w wodzie.
3. Warunki do życia w wodzie (tlen, temperatura, światło, ruch wody, opór wody).
4. Schemat rzeki - dorzecze, koryto, dolina rzeczna, biegi, brzegi, dopływ, rzeka główna, źródło, ujście).
5. Co to są glony i pierwotniaki.
6. Sposoby poruszania się i odżywiania pierwotniaków.
7. Znaczenie glonów w przyrodzie i dla człowieka.
8. Strefy życia w jeziorze i organizmy tam żyjące - tylko te z podręcznika.
9. Strefy życia w morzach i oceanach i organizmy tam żyjące - tylko te z podręcznika.
10. Glony mórz i oceanów.