piątek, 9 grudnia 2016

KLASA 6 - ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU PO DZIALE 2

1. Tor ruchu - wyjaśnić i rodzaje.
2. Przykłady działania siły tarcia.
3. Czynniki od których zależy siła oporu.
4. Przewodniki i izolatory elektryczne.
5. Źródła światła.
6. Zjawisko odbicia światła.
7. Ruch ciał i względność ruchu.
8. Skutki przepływu prądu elektrycznego.
9. Ognisko i ogniskowa.
10. Wpływ hałasu na ludzki organizm.
11. Obliczanie prędkości, drogi i czasu.
12.Działanie bezpieczników w instalacjach elektrycznych.

KLASA 4 - ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU PO DZIALE 4

1. Co to jest komórka i tkanka.
2. Rozróżnianie organizmów jednokomórkowych od wielokomórkowych.
3. Elementy budowy rośliny i zwierzęcia: od komórki do całego organizmu.
4. Czynności życiowe organizmów.
5. Przebieg fotosyntezy: co potrzebne i co powstaje.
6. Królestwa organizmów: wymienić i znać sposób odżywiania się organizmów z danego królestwa i miejsce do życia.
7. Przykłady zwierząt roślinożernych, mięsożernych i pasożytów - na czym polega pasożytnictwo.
8. Rozmnażanie płciowe i bezpłciowe - podręcznik strona 89.
9. Łańcuch pokarmowy - z jakich organizmów się składa.