piątek, 18 listopada 2016

KLASA 4 - ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU PO DZIALE 3

1. Stany skupienia wody i przykłady w środowisku przyrodniczym.
2. Posługiwanie się termometrem zewnętrznym - odczytywanie temperatury.
3. Przemiany substancji: parowanie, topnienie, krzepnięcie, skraplanie.
4. Przyrządy pomiarowe i jednostki miary składników pogody.
5. Osady i opady atmosferyczne - wymienić i wyjaśnić.
6. Odczytywanie prognozy pogody z mapy pogodowej - znajomość symboli pogodowych.
7. Pozorna wędrówka Słońca w ciągu doby - długość cieni w ciągu dnia.
8. Daty rozpoczynania się pór roku.

KLASA 5 - ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU PO DZIALE 3

1. Źródła zanieczyszczeń środowiska.
2. Przykłady indywidualnych działań w celu ochrony przyrody.
3. Przykłady form ochrony przyrody w Polsce.
4. Różnice pomiędzy ochroną częściową i całkowitą.
5. Zasady zachowania na obszarach chronionych.
6. Powstawanie smogu i kwaśnych deszczy. Skutki dla organizmów.
7. Samooczyszczanie w przyrodzie - wyjaśnić i przykłady organizmów.
8. Przykłady różnych form ochrony przyrody w najbliższej okolicy.

KLASA 5 - ZADANIA DODATKOWE

Zadania dodatkowe dla osób chętnych na ocenę celującą o wadze 3.

1. Przeprowadzenie doświadczenia wg instrukcji z podręcznika str. 66.
Zdjęcia z każdego dnia wzrostu należy przesłać na adres tropemprzyrody@gmail.com, a opis doświadczenia czyli obserwacje i wnioski zapisać w zeszycie przedmiotowym wg wzoru zamieszczonego w podręczniku przy doświadczeniu.

2. Przeprowadzenie doświadczenia wg instrukcji z podręcznika str. 67. Zdjęcia z każdego dnia wzrostu należy przesłać na adres tropemprzyrody@gmail.com, a opis doświadczenia czyli obserwacje i wnioski zapisać w zeszycie przedmiotowym.

TERMIN: 09.12.2016

poniedziałek, 14 listopada 2016

KLASA 5 - LEKCJA: CO ZAGRAŻA PRZYRODZIE?

Kolejność wykonywania zadań na lekcji:
1. Sprawdź poprawność wypełnienia mapy mentalnej z poprzedniej lekcji.

2. Wykonaj poniższe zadanie:
3. W zeszycie pod tematem narysuj tabelę:
Nagłówek całej tabeli: PRZYCZYNY WYCZERPYWANIA SIĘ DÓBR NATURALNYCH
Podziel tabelę na trzy kolumny i zatytułuj:
a. zmniejszenie ilości roślin
b. zmniejszenie ilości zwierząt
c. zmniejszenie ilości surowców mineralnych
Do kolumn wpisz przyczyny z zadania poprzedniego.