poniedziałek, 22 lutego 2016

KLASA 4: ZAGADNIENIA NA SPRAWDZIAN Z DZIAŁU 5

Zagadnienia na sprawdzian - dział 5:
1. Przykłady produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
2. Schematy elementów budowy szkieletu, układu pokarmowego, krwionośnego, oddechowego i rozrodczego - podpisywanie elementów budowy.
3. Narządy zmysłów - wymienić.
4. Rola oka i ucha.
5. Składniki pokarmowe ważne dla organizmu człowieka - wymienić i ich rola w organizmie.
6. Narządy budujące przewód pokarmowy, drogi oddechowe. - wymienić.
7. Rola układu pokarmowego, serca i naczyń krwionośnych, układu oddechowego.
8. 3 funkcje szkieletu.
9. Na czym polega oddychanie komórkowe.
10. Porównanie zapotrzebowania energetycznego w zależności od: stanu zdrowia, wieku, płci i wysiłku fizycznego.
11. Opis głównych etapów rozwoju dziecka wewnątrz organizmu matki.
12. Pojęcie zapłodnienie.
13. Nazwy etapów życia człowieka od narodzin do starości.
14. Przykłady zmian zachodzących w okresie dojrzewania człowieka.
15. Rola łożyska.
16. Jak należy dbać o układ krwionośny.
17. Na czym polega współdziałanie układu pokarmowego, oddechowego i krwionośnego w procesie wytwarzania energii.
18. Wymienić narządy budujące układ nerwowy.

ZAGADNIENIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ:
1. Opis narządów wspomagających trawienie - wątroba i trzustka.
2. Charakterystyka poszczególnych składników krwi - płytki krwi, krwinki białe i czerwone oraz osocze.

poniedziałek, 1 lutego 2016

KLASA 6: LEKCJA: STREFY KRAJOBRAZOWE I KLIMATYCZNE ŚWIATA

ZADANIE 1:

ZADANIE 2:

ZADANIE: 3

ZADANIE: 4

ZADANIE: 5

ZADANIE: 6


KLASA 6 - LEKCJA: TEMATY LEKCJI DLA UCZNIÓW DO OPRACOWANIA.

Poniżej zamieszczam listę tematów do opracowania. Wyznaczeni uczniowie do tematu - proszę zwrócić uwagę na zagadnienia zawarte przy temacie.
Przy ocenianiu będą brane pod uwagę:
1. Ilość zawartych informacji w prezentacji/plakacie - 3 pkt.
2. Zgodność z zagadnieniami zamieszczonymi przy przydzielonym temacie - 3 pkt.
3. Wkład pracy - 3 pkt.
4. Sposób prezentacji tematu - 3 pkt.
Maksymalnie można otrzymać 12 punktów - co daje ocenę celującą o wadze 3.

Tematy:
1. Klimat i rośliny wilgotnego lasu równikowego.  08.02
-  położenie wilgotnego lasu równikowego na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin.

2. Zwierzęta wilgotnego lasu równikowego. 09.02
- przystosowania zwierząt
- przykłady i charakterystyka zwierząt.

3. Klimat i rośliny sawanny. 12.02
-  położenie sawanny na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin.

4. Zwierzęta sawanny. 15.02
- przystosowania zwierząt
- przykłady i charakterystyka zwierząt.

5. Klimat i rośliny pustyń gorących. 16.02
 -  położenie pustyń gorących na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin.

6. Zwierzęta pustyń gorących. 19.02
- przystosowania zwierząt
- przykłady i charakterystyka zwierząt.

7. Klimat, rośliny i zwierzęta obszaru śródziemnomorskiego. 22.02
- położenie obszaru na kuli ziemskiej
- przystosowania roślin i zwierząt
- przykłady roślin i zwierząt.

8. Turystyka w strefie śródziemnomorskiej. 23.02
- przykłady miejsc/obiektów wartych odwiedzenia i  położonych w strefie śródziemnomorskiej.

9. Klimat i rośliny lasów liściastych i mieszanych. 26.02
 -  położenie lasów liściastych i mieszanych na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin.

10. Zwierzęta lasów liściastych i mieszanych. 29.02
- przystosowania zwierząt
- przykłady i charakterystyka zwierząt.

11. Klimat i rośliny stepów. 01.03
-  położenie stepów na kuli ziemskiej
- cechy klimatu (m.in. temperatura, ilość opadów)
- przystosowania roślin do klimatu i przykłady roślin.

12. Zwierzęta stepowe. 04.03
- przystosowania zwierząt
- przykłady i charakterystyka zwierząt.