poniedziałek, 14 maja 2018

KLASA 5 - WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN DZIAŁ 8

1. Przykłady ciał stałych, gazów i cieczy i ich drobinowa budowa.
2. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.
3. Kruchość, twardość, sprężystość, plastyczność ciał stałych.
4. Działanie magnezów - kiedy bieguny się przyciągają, a kiedy odpychają.
5. Dyfuzja, ściśliwość, wrzenie cieczy.
6. Czynniki które wpływają na szybkość parowania.
7. Rozprężliwość gazów.
8. Izolatory cieplne - przykłady i ich działanie.
9. Wpływ temperatury na właścowości ciał stałych, cieczy i gazów.
10. Działanie termosu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz