poniedziałek, 14 maja 2018

KLASA 6 - WYMAGANIA NA SPRAWDZIAN DZIAŁ 5

Pojęcia: mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna, roztwór wodny, substancja rozpuszczana, rozpuszczalnik, filtracja, przesiewanie, dekantacja, topnienie, utlenianie, spalanie, korozja, sedymentacja, sączenie, krzepnięcie, rozpuszczanie, wrzenie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz