środa, 12 września 2018

KLASA 7 - WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU - DZIAŁ 1

1. Wymienić kilka dziedzin biologii.
2. Wymienić i opisać cechy żywego organizmu.
3. Rozróżnić próbę kontrolną i badawczą.
4. Pojęcia: komórka, tkanka.
5. Elementy budowy i ich funkcje komórek: roślinnej, zwierzęcej, grzybowej i bakteryjnej.
6.Układy narządów człowieka i ich funkcje.
7. Podział tkanek zwierzęcych i ich funkcje.
8. Budowa komórki nerwowej.
9. Porównanie budowy i funkcji tkanki mięśniowej.
10. Budowa krwi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz